Naar inhoud

Dienst Interne Zaken

Dossiers (grote weergave) Praktische info

De dienst interne zaken staat de algemeen directeur o.m. bij in zijn werkzaamheden door het opvolgen van allerhande dossiers.

Deze dienst heeft ook een ondersteunende taak naar de andere diensten toe. Dat omvat o.a.:

 • opvolging en beheer van overheidsopdrachten inzake leveringen en diensten.
  Voor het aankopen of huren van materieel voor de gemeentelijke diensten dient er rekening te worden gehouden met de wetgeving op de overheidsopdrachten. Zo staat de dienst in voor de opmaak van bestekken, de afhandeling van gunningsprocedures en de opvolging van contracten.
 • opvolging van het toezicht op de kerkbesturen.
  De dienst staat in voor de voorbereiding van het administratief toezicht op de kerkbesturen dat uitgeoefend wordt door het college van burgemeester en schepenen en door de gemeenteraad.
 • beheer van de gemeentelijk informatica.
  Het gemeentebestuur beschik over een uitgebreid netwerk van computers. Zowel het interne netwerk op het gemeentehuis alsook de verbindingen met buitendiensten zoals de bibliotheek, het sociaal huis, de sportdienst en de kinderopvang vragen heel wat toezicht en onderhoud.
  De dienst beheert en beveiligt de ICT-voorzieningen van de gemeente en voert de hierbij horende administratieve taken uit. Hij zorgt ook voor de interne ondersteuning en begeleiding van het personeel bij de automatisering van de diensten.
 • organisatie van de poetsdienst
  De dienst staat in voor de werkschema’s van de poetsdienst en voor de aankoop van de benodigde producten en uitrusting.

Praktisch

Dienst Interne Zaken

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert

053 85 86 30

internezaken@haaltert.be