Dorpsraad Denderhoutem

De dorpsraad is een schakel tussen inwoners van Denderhoutem en het lokaal bestuur en is zo het aanspreekpunt voor beide partijen. Dankzij de doprsraad kunnen we bewoners betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De dorpsraad komt hierbij op voor het algemeen belang van de inwoners.

De dorpsraad is dus geen actiecomité of politieke partij. De dorpsraad houdt zich dan ook niet bezig met individuele zaken. Alleen zaken van algemeen belang komen aan bod. Natuurlijk kan je langskomen om over je problemen te praten, maar de dorpsraad kan in het geval van een individueel probleem dus geen actie ondernemen.  

Iedereen kan lid worden van de dorpsraad, en wordt ook automatisch lid van het Algemeen Bestuur. Je moet wel minstens 18 jaar oud zijn en wonen in Denderhoutem.

Aanmelden voor dorpsraad Denderhoutem

Contactgegevens

Voorzitter: Patrick Van Weyenberg, patrick.van.weyenberg@telenet.be, Iddergemsesteenweg 35 – 9450 Denderhoutem

Ondervoorzitter: Willy Van Bever, willy.vanbever@outlook.com, Vondelen 18 A – 9450 Denderhoutem

Secretaris: Jef Prové, jefprove@hotmail.com, Koekelberg 23 – 9450 Denderhoutem

Penningmeester: Mohammed Boumalek, info@mbaudit.be, Borrekent 118C – 9450 Denderhoutem

Of volg Dorpsraad Denderhoutem op Facebook

Hoe werkt het

De dorpsraad komt gemiddeld één keer per maand samen en bestaat uit een Algemeen Bestuur  van ongeveer 15 personen. Binnen dit Algemeen Bestuur is er een Hoofdbestuur bestaande uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, en penningmeester. Er kunnen binnen het bestuur ook werkgroepen gemaakt worden die zich focussen op specifieke thema’s zoals milieu, groen, verkeer, cultuur,…

Het Hoofdbestuur bereidt de vergaderingen voor, maakt de verslagen en vraagt aan het lokaal bestuur, via de dienst Participatie, om uit te voeren wat er in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur wordt beslist.

Er kan steeds advies gevraagd worden aan burgemeester, schepenen of administratie van het lokaal bestuur.

Verslagen

Onderaan deze pagina vind je de verslagen van dorpsraad Denderhoutem.