Dorpsraad Kerksken

De dorpsraad is een schakel tussen inwoners van Kerksken en het lokaal bestuur en is zo het aanspreekpunt voor beide partijen. Dankzij de doprsraad kunnen we bewoners betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De dorpsraad komt hierbij op voor het algemeen belang van de inwoners.

De dorpsraad is dus geen actiecomité of politieke partij. De dorpsraad houdt zich dan ook niet bezig met individuele zaken. Alleen zaken van algemeen belang komen aan bod. Natuurlijk kan je langskomen om over je problemen te praten, maar de dorpsraad kan in het geval van een individueel probleem dus geen actie ondernemen.  

Iedereen kan lid worden van de dorpsraad, en wordt ook automatisch lid van het Algemeen Bestuur. Je moet wel minstens 18 jaar oud zijn en wonen in Kerksken.

Ik meld me aan voor dorpsraad Kerksken

Hoe werkt het

De dorpsraad komt gemiddeld één keer per maand samen en bestaat uit een Algemeen Bestuur  van ongeveer 15 personen. Binnen dit Algemeen Bestuur is er een Hoofdbestuur bestaande uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, en penningmeester. Er kunnen binnen het bestuur ook werkgroepen gemaakt worden die zich focussen op specifieke thema’s zoals milieu, groen, verkeer, cultuur,…

Het Hoofdbestuur bereidt de vergaderingen voor, maakt de verslagen en vraagt aan het lokaal bestuur, via de dienst Participatie, om uit te voeren wat er in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur wordt beslist.

Er kan steeds advies gevraagd worden aan burgemeester, schepenen of administratie van het lokaal bestuur.

Of volg Dorpsraad Kerksken op Facebook

Verslagen

Onderaan deze pagina vind je de verslagen van dorpsraad Kerksken.