Drukwerk van erkende verenigingen, scholen, parochies, ...

De Haaltertse verenigingen die aangesloten zijn bij één van de gemeentelijke adviesraden en de inrichters van buurtfeesten, die ondersteund worden in het kader van de buurt- en wijkwerking van de lokaal bestuur Haaltert, kunnen voor hun drukwerk een beroep doen op het Economaat van de gemeente. Ook de Haaltertse parochies en de scholen kunnen hier gebruik van maken.

Enkel teksten, artikels en publicaties ten behoeve van de vereniging en haar leden worden aanvaard: o.a. informatieve artikels, interne mededelingen, aankondigingen, uitnodigingen, programma’s, liedjesteksten, … Teksten met een partijpolitieke of een commerciële inslag niet.

Van de scholen wordt enkel drukwerk aanvaard dat betrekking heeft tot de werking van het oudercomité en de communicatie van de school met de ouders.

De vereniging/organisatie draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van het door haar aangevraagde drukwerk en het respect voor de regels van het auteursrecht en het recht op afbeelding. 

Klik hier om drukwerk aan te vragen

Onderaan deze pagina kan je het reglement drukwerk verenigingen inkijken.