Duurzame gemeente

Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente staan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties centraal. Dit jaar ligt de focus op SDG 4 kwaliteitsonderwijs. In Haaltert vertaalt zich dat in deze helden: De Klimaatbende, Huis van het Kind, De Pagadder, Taalklap, Bibliotheek Haaltert en de jeugdbewegingen

Op onze Facebook pagina van lokaal bestuur Haaltert wordt er tijdens de week van de Duurzame Gemeente elke dag een andere held aangekondigd op deze webpagina worden zijn/haar verdiensten telkens uitgelegd.

Week van de Duurzame Gemeente, wat is dat?

Dit jaar doet lokaal bestuur Haaltert opnieuw mee aan de Week van de Duurzame Gemeente. Nu vraag jij je waarschijnlijk af, wat is dat nu weeral? Wel..

De Week van de Duurzame Gemeente (18 tot 25 september 2023) is een initiatief van de VVSG waarin deelnemende gemeenten hun SDG-vlag uithangen aan het gemeentehuis en hun 'Duurzame Helden' in de kijker zetten.

De helden zijn lokale burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die op hun manier bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).

De Sustainable Development Goals (afgekort tot SDG’s), vertaald als Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, werden door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015 goedgekeurd. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel, gelden voor alle landen in de wereld en moeten het leven van iedereen verbeteren. Ze vormen een ondeelbare agenda van 17 doelstellingen die tegen 2030 behaald moeten worden. Het beëindigen van alle vormen van armoede, de bevordering van de gezondheid en het welzijn voor alle leeftijden, maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden, een veilige samenleving opbouwen waarin vrede, veiligheid en rechtszekerheid gewaarborgd worden, zorgen voor een duurzame economische groei met waardig werk voor iedereen, … Het is slechts een greep uit het doelstellingenkader.

In 2023 zetten we lokale duurzame helden in de kijker die bijdragen aan SDG 4, namelijk kwaliteitsonderwijs. We vieren scholen, leerkrachten maar evengoed, organisaties en individuele burgers die bijdragen aan levenslang leren, gelijke kansen en welzijn op school & in de kinderopvang, wereldburgerschapseducatie & educatie rond de SDG's, en het recht op onderwijs voor iedereen.

Ben jij benieuwd naar onze Duurzame Helden? Hou deze week dan zeker onze facebookpagina in het oog.

Wil je meer weten? Surf dan even naar https://www.duurzamegemeente.be/.

De klimaatbende

Onthulling op 19 september.

Tijdens de Week van de duurzame gemeente zetten we verschillende Haaltertse initiatieven in de kijker die meewerken aan gelijke kansen en kwaliteitsonderwijs voor iedereen. De klimaatbende, bestaande uit alle 5e leerjaren van onze Haaltertse basisscholen, bijt de spits af. 

Op 19 september wordt het startschot gegeven voor het klimaattraject waaraan de leerlingen als klimaatbende het hele schooljaar zullen werken. Het omvat een reeks opdrachten en workshops rond het thema klimaat, energiebronnen, CO2 en techniek.

Leerlingen uit het 5de leerjaar komen tijdens het traject al spelend meer te weten over klimaat en hoe ze de heersende problematiek onder de aandacht kunnen brengen. Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren hoe ze écht kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.

De Pagadder

Onthulling op 20 september.

De Pagadder is de buitenschoolse kinderopvang voor kinderen in de kleuterklas en lagere school. Zij streven ernaar om in een huiselijke sfeer de kinderen leuke en ontspannende momenten te bezorgen. Kinderen worden aangezet tot spelen en krijgen de kans om zich uit te leven in een veilige omgeving. Het spontane spel krijgt de aandacht, zodat de kinderen zich creatief kunnen uitleven. Ze krijgen de mogelijkheid om hun huiswerk te maken, met het grote aanbod aan spelmateriaal te spelen, en alleen of samen met de andere kinderen te spelen zowel binnen als buiten.

De Pagadder zet in op verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Ze streven naar een kwalitatieve ontwikkeling, zorg en opvoeding van ieder kind, ongeacht hun achtergrond. Ook het verminderen van ongelijkheid is voor hen een belangrijk ontwikkelingsdoel. Niet alleen voor het welzijn van de kinderen, maar ook voor de toekomst van Haaltert.

"Onze droom voor 2030, maar ook voor de verdere toekomst is dat ieder kind overal dezelfde kansen krijgt, maar vooral kan spelen en ontdekken zoals een kind zou moeten doen. Wij willen hier zelf aan meewerken door laagdrempelig buitenschoolse opvang te blijven aanbieden, want het is belangrijk dat elk kind kan spelen en leren in een veilige omgeving. " Sabine De Troyer, medewerker De Pagadder

Bibliotheek Haaltert en Denderhoutem

Onthulling op 21 september.

De bibliotheek wil als laagdrempelige ontmoetingsplek volop inzetten op leesbevordering, digitale inclusie, inburgering,… van alle inwoners. Dit aan de hand van een ruime, inclusieve collectie, leesbevorderende activiteiten, samenwerkingen met scholen, digitale workshops...

"Wij hopen dat in 2030 de bib nog meer dan nu een plaats is waar iedereen zich welkom voelt, een plek waar je komt om gebruik te maken van gedeelde voorzieningen zoals wifi, computers of studieplekken, een plek waar je langskomt om inspiratie op te doen en anderen te ontmoeten, vaardigheden aan te leren of gewoon te ontspannen. We willen hier aan meewerken door ons voortdurend aan te passen aan de vraag van de maatschappij, door blijvend in te zetten op leesbevordering, levenslang leren en digitale inclusie, en door verder te blijven inzetten op een kwalitatieve dienstverlening die toegankelijk is voor alle inwoners." Hilde Raes, hoofdbibliothecaris bibliotheek Haaltert

Taalklap en Taalkriebels

Onthulling op 22 september.

Taalklap is een initiatief waarbij enthousiaste vrijwilligers anderstalige inwoners op weg helpen om Nederlands te leren. Taalklap is er voor elke Haaltenaar ouder dan 18 jaar die Nederlands wil oefenen. De sessies gaan maandelijks door en zijn gebaseerd op alledaagse thema’s zoals koken, hobby’s, opvoeden...

Door de sessies gratis en laagdrempelig te houden, willen we iedere volwassene de kans geven om Nederlands te oefenen. Naast het oefenen van Nederlands helpen de sessies ook bij integratie, ontmoeting en socialisatie. Zo nemen we met hen bijvoorbeeld ook deel aan activiteiten in onze gemeenten zodat ze ook ons cultureel en vrijetijdsaanbod leren kennen. 

"Onze droom voor 2030 is dat elke inwoners van Haaltert die Nederlands wil oefenen weet dat Taalklap bestaat. De idee is dat we dan onze groep kunnen uitbreiden naar de verschillende deelgemeenten. Zo willen we ons bereik verhogen door de drempel "vervoersproblemen" weg te nemen. Niet alleen de deelnemers maar ook de vrijwilligers spelen een cruciale rol. Hun enthousiasme warm houden en hen verder opleiden zijn dan ook punten op onze agenda. Want als we meer mensen willen helpen, zullen we ook meer vrijwilligers nodig hebben." Leen Piens, medewerker Taalklap

Huis van het Kind

Onthulling op 23 september. 

In Huis van het Kind kan je terecht met allerlei vragen over het grootbrengen van kinderen en jongeren. Je krijgt er info en advies over zwangerschap, geboorte, zorgen voor baby's en peuters, alles wat het opvoeden van kinderen betreft,… Zij leiden projecten zoals ontmoetingsactiviteiten voor het bevorderen van sociale cohesie, infosessies rond allerhande opvoedingsthema's, taalkriebels, zomerschool, de pamperbank, de fietsotheek, de spelotheek et cetera.

"Door onze samenwerking met de Katrol , het organiseren van taalstimulerende activiteiten voor anderstaligen en de zomerschool willen we de schoolse vaardigheden en ontwikkelingskansen van elk kind optimaliseren."

Huis van het Kind zet in op een aantal SDG’s, zoals geen armoede, goede gezondheid en welzijn, en kwaliteitsonderwijs.  Het overgrote deel van de acties en activiteiten georganiseerd door Huis van het Kind zijn gratis of aan een verlaagd tarief. Op deze manier proberen ze iedereen uit onze gemeente te bereiken en de drempel om te participeren te verlagen.

Huis van het kind vertrekt vanuit 3 peilers: preventieve gezondheidszorg, sociale cohesie en opvoedingsondersteuning. Zo streven ze dus zo hard mogelijk naar het ondersteunen van gezondheids- en ontwikkelingskansen voor elk kind. Door fietsen en spelletjes voor iedereen toegankelijk te maken zetten ze ook in op het duurzame aspect, uitlenen in plaats van aankopen.

"Iedereen heeft er belang bij dat we ons steentje bijdragen om de SDG’s tegen 2030 te bereiken. Door actief de projecten die lopen in ons lokaal bestuur mee uit te werken en te ondersteunen zetten we zeker al een aantal stappen in de juiste richting. Een krachtig lokaal beleid kan meehelpen om in te zetten op het bestrijden van ongelijkheid en armoede. Het lokale bestuur kan een aanzet geven voor zijn inwoners om rond bepaalde thema’s aan de slag te gaan en de noden onder de aandacht te brengen." Talitha, medewerker Huis van het Kind

Jeugdbewegingen

Onthulling op 24 september. 

De KSA is één van de grootste jeugdbewegingen in Vlaanderen. Hun werking is gebouwd op vier kernwaarden: spelen, groeien, verbinden en engageren.

KSA Sint-Jan Haaltert werkt mee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) door er op te letten dat alle kinderen de nodige tijd en aandacht krijgen en dat ze zich goed voelen in de groep. Dat is niet altijd evident, maar het is volgens KSA Sint-Jan Haaltert wel de basis van sterk jeugdwerk. Kinderen en jongeren mogen uitgedaagd worden en het is altijd fijn om hen te helpen met het verleggen van grenzen. Dat kan echter alleen wanneer ze zich veilig voelen. Een kind dat zich op zijn gemak voelt, kan vrij spelen en groeien.

"We hopen dat er in de toekomst nog meer kinderen de weg vinden naar de jeugdbeweging en andere hobby’s en vooral dat er blijvend engagement is van vrijetijdsorganisaties of -verenigingen in Haaltert en ver daarbuiten. Het is fijn dat kinderen én ouders geen verre afstanden moeten afleggen voor hobby’s en dat deze laagdrempelig blijven. Zo werken de meeste jeugdverenigingen in Haaltert ook met sociale tarieven of met de UiTPAS. Met de UiTPAS kan je punten sparen en aan verminderde prijs deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Haaltert heeft een prachtig aanbod aan kinderactiviteiten en we hopen dat dit in de toekomst nog steeds zo zal zijn. We hopen dat de gemeente tijd en ruimte blijft vinden om het engagement van vrijwilligers te vergemakkelijken en zo het verenigingsleven blijft vrijwaren." - KSA Sint-Jan Haaltert

Meer info over SDG'S

Wil je je wat verdiepen in de SDG's? Of weet je nog niet helemaal wat ze inhouden. Bekijk zeker eens de linkjes en de video hieronder. Wie spot onze burgemeester?

ederlands wil oefenen

Video