Naar inhoud
Meer informatie

Inname van het openbaar domein aanvragen

Dienst / Thema: Openbare werken en verkeer

Identiteit van de aanvrager:

Naam van de aanvrager of naam van de firma:
Straat en nummer waar de vestiging waarvoor de inname gevraagd wordt, gelegen is:
 nr.

 

Gemeente/deelgemeente:

 

Tel. contactpersoon:

 

E-mailadres van de contactpersoon:

 

Beschrijving van de voorwerpen die op het openbaar domein zullen worden geplaatst:
 Van:
 Tot:Deze objecten worden geplaatst:

vóór de uitbating:

vóór de gevel van één aanpalende buur:

         
Naam en adres van buur waarvoor de objecten zullen worden geplaatst*:*Schriftelijke toestemming is vereist van de aanpalende buur waarvoor de inname zal gebeuren:

Diepte van de gebruikte strook openbaar domein in meter     (b)
Dit is een totale oppervlakte van (a x b)                            De totale breedte van het trottoir waar de voorwerpen zullen worden geplaats is:

Meer of gelijk dan 2 meter
Minder dan 2 meter 


* = Verplicht in te vullen
Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen
E-mailadres*