Energiebesparende maatregelen in Haaltert

Ook lokaal bestuur Haaltert ging op zoek naar mogelijke maatregelen om de energiefactuur te doen dalen. Dat door acties op korte en op lange termijn in de gemeentelijke gebouwen en door het dimmen van de straatverlichting ’s nachts.

Interactieve LED verlichting: dimmen en doven volgens programma

40% van de Haaltertse straatverlichting werd al vervangen door zuinige ledlampen. De nieuwe generatie ledlampen kan ook gedimd worden. Voor die lampen werkte Fluvius een programma uit met stapsgewijs dimmen tot helemaal doven tijdens de week en tot 50% in weekendnachten. 

Het voordeel van deze lampen is ook dat de programmatie snel en makkelijk centraal kan aangepast worden via computersturing. Op 14 november werd die ledverlichting voor het eerst gedimd.  

Dit geeft een mogelijke besparing van 19.434 euro per jaar.

Standaard straatverlichting gaat ’s nachts uit

Voor de oudere, standaard straatverlichting moet in de elektriciteitscabines een fysieke aanpassing gebeuren. Dus die instelling nam meer tijd in beslag. De straatverlichting zal voor het eerst uitgaan zondagnacht 4 december. 

Dan gaat van zondag tot en met donderdag de straatverlichting uit om 23 uur en weer aan om 5 uur ’s morgens. Vrijdag- en zaterdagnacht blijft de straatverlichting aan. 

Dit geeft een mogelijke besparing van 118.821 euro per jaar.

Accentverlichting blijft uit

De gemeentelijke gebouwen en kunstwerken worden decoratief verlicht. Dat zijn 55 lichtpunten die binnenkort niet meer aangezet worden. 

Dit geeft een mogelijke besparing van 12.613 euro per jaar met een eenmalige afschakelkost van 2.541 euro excl. btw.

Kerstverlichting blijft zoals gepland

Het bestuur koos om de kerstverlichting te plaatsen zoals gepland. De laatste jaren werd geïnvesteerd in nieuwe kerstverlichting, waardoor dit zuinige leds zijn. Het deel van de kerstverlichting dat gekoppeld is aan de straatverlichting, wordt mee gedimd en gedoofd 
’s nachts. De kerstverlichting die gestuurd wordt vanuit de gemeentelijke gebouwen zal door middel van timers uitgaan tussen 23 uur en 5 uur ’s morgens. 

Gemeentelijke gebouwen

Lokaal bestuur Haaltert bekeek ook waar er energie-efficiëntiewinsten konden geboekt worden in de gemeentelijke gebouwen. Dat zijn de administratieve gebouwen zoals het gemeentehuis en Sociaal Huis, maar ook de loods, de gebouwen en zalen die verhuurd worden aan verenigingen, … 
De temperatuur werd verlaagd, zowel tijdens als buiten de werkuren. Het personeel en de gebruikers van de gemeentelijke gebouwen worden gesensibiliseerd over het gebruik van de verwarming en de verlichting. 

In de kinderopvang en crèches wordt de temperatuur niet aangepast. Daar worden de richtlijnen van Kind&Gezin gevolgd voor het welbevinden van de kinderen. 

Foto Fluvius