Paula D’Hondt-Van Opdenbosch

In 2021 benoemde lokaal bestuur Haaltert Paula D’Hondt tot de eerste ereburger van Haaltert. 

Paula Van Opdenbosch werd geboren in Kerksken op 27 augustus 1926. Zij was een pienter meisje, las al vlug elke dag de krant en observeerde haar omgeving met een kritische blik. Het was haar gauw duidelijk: de wereld moest veranderen, rechtvaardiger worden. Zij werd een gedreven kajotster. Haar groot solidariteitsgevoel heeft zij daar meegekregen. Cardijn werd haar voorbeeld. Zijn boodschap, “iedereen is evenwaardig”, zijn methode, “zien, oordelen, handelen”, daar bleef zij heel haar leven trouw aan.

Na WOII huwde zij Paul D’Hondt, een graag geziene onderwijzer. Het gezin kreeg 5 kinderen. Paul is altijd haar steun en toeverlaat geweest. En een ganse generatie zal zich dit koppel altijd blijven herinneren als “Mieëster Paul” en “Tentje Paula”. Hun deur stond werkelijk altijd en voor iedereen open. Ook koningin Fabiola kwam er regelmatig op bezoek.

Naast de zorg voor haar gezin en het vele vrijwilligerswerk bouwde Paula een indrukwekkende carrière uit. Als maatschappelijk assistente ging zij aan het werk bij de NMBS. Ondertussen stapte zij in de gemeentepolitiek van Kerksken. Ze werd gemeenteraadslid en schepen voor CVP. In 1974 maakte zij de overstap naar de nationale politiek. Zij werd senator, lid van de Vlaamse Raad, Staatssecretaris van PTT en Minister van Openbare Werken. Hierna benoemde koning Boudewijn haar tot Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid. Paula D’Hondt ontpopte zich tot “het symbool van verdraagzaamheid en verdedigster van de multiculturele samenleving”. De lading rapporten die zij 30 jaar geleden schreef, zijn vandaag nog steeds brandend actueel. Zij werd de geestelijke moeder van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Haar inzet werd in 1992 beloond met de eretitel “Minister van Staat”.

Inderdaad, Paula D’hondt heeft blijk gegeven van groot staatsmanschap. Zij was vooruitstrevend en inspirerend, rechtlijnig met het hart op de juiste plaats. Steeds nam zij het op voor de zwakkeren én de vrouwen. Altijd bleef zij trouw aan haar idealen. Nooit was zij een dienaar van de macht. Haar bijdrage tot een betere, rechtvaardigere, en gelijkere samenleving werd bekroond met talrijke prijzen en felicitaties. Zelf vond zij haar eredoctoraat aan de Universiteit  van Gent de mooiste erkenning.

Na haar pensioen bleef Paula nog jaren voorzitster van Kind en Gezin. Zij verhuisde naar de Hoogstraat in Haaltert, vlak naast haar zoon Peter. Haar grootste dagelijkse bezigheid was het lezen van kranten, genieten van kleine dingen, dankbaar om wat het leven haar gaf.

Het ereburgerschap maakte Paula bijzonder gelukkig en trots, en ze reageerde met een knipoog: “Wel, dat brengt nog eens wat leven in de brouwerij!”. Humor was haar nooit vreemd!

Op 23 november 2022 is Paula D’Hondt-Van Opdenbosch thuis overleden. Tijdens de plechtige staatsbegrafenis namen naast haar familie, de vertegenwoordiger van koning Filip, de vele oud-collega’s en ministers, talrijke dorpsgenoten afscheid van haar in de Sint-Gorikskerk.


Op basis van een bijdrage van gemeenteraadslid Nancy Van Landuyt op vraag van het college van burgemeester en schepenen naar aanleiding van het overlijden van Paula D’Hondt-Van Opdenbosch.