Erfgoed

Lokaal bestuur Haaltert is vanaf 1 januari 2021 aangesloten bij projectvereniging Erfgoed Denderland.

Met vier andere gemeenten vormt Haaltert de Erfgoedcel Denderland. De erfgoedcel zet haar schouders onder tal van erfgoedprojecten. De ambitie is om het lokale erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek te inventariseren, te beheren en toegankelijk te maken. 

Ga naar de website Erfgoedcel Denderland

De aansluiting bij Erfgoedcel Denderland brengt voor Haaltert heel wat voordelen met zich mee:

  • Erfgoedcel Denderland wil erfgoedprojecten en periodieke erfgoedpublicaties een steuntje in de rug geven dmv subsidies
  • De erfgoedcel beschikt over materiaal dat kan uitgeleend worden voor een erfgoedproject.
  • Erfgoedcel heeft een grote expertise en biedt inhoudelijke hulp.
  • MADE-databank voor de regio. De opstart van een digitale ‘erfgoedbank’.