Erfgoedcel Denderland

Vanaf januari 2021 behoort Haaltert bij de Erfgoedcel Denderland, waar ook Aalst, Denderleeuw Erpe-Mere, Lede en Ninove deel van uitmaken. In december vernieuwde de Vlaamse Overheid de samenwerkingsovereenkomst met Erfgoedcel Denderland, wat betekent dat de erfgoedcel ook de komende 6 jaar voor het erfgoed in onze regio zal zorgen. Maar, het is niet zomaar een verlenging. Er komen heel wat andere accenten en nieuwigheden in de werking bij.

Wat doet Erfgoedcel Denderland?

De erfgoedcel zet haar schouders onder tal van erfgoedprojecten in de gemeenten Aalst, Ninove, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Denderleeuw. De ambitie is om het lokale erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek te inventariseren, te beheren en toegankelijk te maken. Erfgoedcel Denderland richt zich op cultureel erfgoed als op onroerend erfgoed, wat nieuw is sinds dit jaar. 

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed kan roerend zijn. Dat is dan kleiner, verplaatsbaar erfgoed zoals archiefstukken, oude foto’s of om het even welk ander kostbaar oud voorwerp. Deze stukken zijn het bewaren waard, als geheugen van de Denderstreek.

Cultureel erfgoed kan ook immaterieel zijn, iets wat je niet kan aanraken of vastnemen. Denk maar aan dialecten, verhalen, ambachten, tradities... Dit immaterieel erfgoed is enorm divers en leeft binnen de gemeenschap van regio Denderland die dit ontastbaar erfgoed graag doorgeeft aan toekomstige generaties.

Onroerend erfgoed

Erfgoed kan ook onroerend zijn. De meeste mensen denken bij 'erfgoed’ aan monumenten en oude gebouwen, maar ook archeologie en historische landschappen zijn onroerend erfgoed.

Nieuwigheden vanaf 2021

Haaltert voegt zich bij Erfgoedcel Denderland

Zoals reeds vermeld behoort Haaltert vanaf nu bij Erfgoedcel Denderland. Met heel wat directe gevolgen: lokale erfgoedactoren in Haaltert kunnen rekenen op onze ondersteuning, de inventarisatie van het religieus erfgoed zal ook daar opgestart worden, beelden van Haaltert zullen verschijnen op MadeinDenderland.be, in regionale projecten komt ook het lokale erfgoed van Haaltert aan bod en nog veel meer.

Nu ook onroerend erfgoedwerking

Nieuw is ook de werking rond onroerend erfgoed. Erfgoedcel Denderland focuste tot op heden enkel op cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed). Met de oprichting van IOED (intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst) Denderland wordt die leegte nu opgevuld. Vanzelfsprekend zullen Erfgoedcel en IOED Denderland zeer nauw samenwerken. IOED Denderland zal zich bezighouden met thema’s rond archeologie, bouwkundig erfgoed en historische landschappen.  De werking van IOED Denderland zal trouwens een samenwerking zijn met SOLVA en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, partners die al jarenlange expertise hebben over archeologie en landschappen.

Een nieuw jasje, een nieuwe huisstijl

Erfgoedcel Denderland is dan wel een erfgoedorganisatie, het hoeft allesbehalve oubollig te zijn. Om deze vernieuwing en een nieuwe beleidsperiode extra in de verf te zetten koos Denderland voor een stevige update van hun huisstijl. Met extra kleuren, een frisse vormgeving en een nieuw logo (met verwijzing naar de Dender en opgevat als een kwaliteitslabel) is Erfgoedcel Denderland klaar voor een mooie toekomst, zowel voor de hedendaagse organisatie als voor het regionale erfgoed.

Andere accenten

Religieus erfgoed

Met de hulp van vrijwilligersteams gaat Erfgoedcel Denderland alle kerkcollecties uit de regio inventariseren, fotograferen en digitaliseren.

Collectiebeleid

In onze regio vind je heel wat kleine en grote erfgoedcollecties. Samen met de Erfgoedcel brengen we deze collecties, hun noden en hun bewaaromstandigheden in kaart, verbeteren ze en stemmen ze op elkaar af.

Carnaval

Via de Academie voor Carnavalskunsten zorgen Erfgoedcel Denderland en CC De Werf er voor dat de unieke kennis en kunde verbonden aan carnaval wordt doorgegeven aan een volgende generatie carnavalisten.

Nieuwe doelgroepen bereiken

Erfgoedcel Denderland staat lokale partners bij in hun zoektocht naar doelgroepen die niet vanzelfsprekend zijn om te bereiken, bijvoorbeeld via experimentele erfgoedwerking.

Regionale erfgoedprojecten

In 2021-2022 werkt Erfgoedcel Denderland rond ‘Daens’, in 2023-2024 rond ‘zorg’ en in 2025-2026 rond ‘brouwerijen en stokerijen’.

Digitalisering en erfgoedbank

Samen met de archivarissen van de regio werkt Denderland aan de digitalisering van ons erfgoed. Via de erfgoedbank MADEinDENDERLAND.be kan je ook online in ons regionaal erfgoed snuisteren. Deze digitale beeldbank bundelt afbeeldingen, video’s, kranten, genealogische data... uit Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove.

Ondersteuning

Erfgoedcel Denderland zet sterk in op de ondersteuning van zowel particulieren, verenigingen als gemeentelijke diensten. Dat gaat van regionale communicatie voeren, financiële ondersteuning bieden over gepaste vorming organiseren en erfgoedinitiatieven inhoudelijk begeleiden.

Wil je op de hoogte blijven over het erfgoed in de streek?

Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Erfgoedcel Denderland, volg hun op sociale media en hou zeker de website erfgoedceldenderland.be in de gaten!