Erkenning ramp bij Vlaams Rampenfonds

Het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning tot ramp en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen.

Schadelijders doen aanvraag rechtstreeks

Nu is niet langer het lokaal bestuur, maar de schadelijders zelf verantwoordelijk voor de aanvraag tot erkenning van een ramp. Schadelijders moeten dan binnen 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt op: https://rampenfonds.vlaanderen.be 

Weersverschijnselen vóór 9 november 2020

Voor schade die werd geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, een aanvraag tot erkenning worden ingediend tot en met 8 januari 2021.
De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds voor deze weersverschijnselen ontving, zullen worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen.

Info

Meer info op de website van het Vlaams Rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of op rampenfonds@vlaanderen.be