Extra coronasteun voor jongeren

Een duwtje in de rug voor alle jongeren en studenten die door de crisis getroffen worden! Geen studentenjob meer? Stijgend aantal facturen? Moeilijkheden op het einde van de maand? Sociaal isolement? De coronacrisis treft ook de 18- tot 25-jarigen.

Bewust van de moeilijkheden die jongeren het voorbije jaar hebben ervaren, heeft de federale regering 24 miljoen euro vrijgemaakt om hen te ondersteunen. De maatregel “Zoom 18/25” is beschikbaar tot eind 2021.

De steun is niet altijd financieel, maar kan verschillende vormen aannemen (voedselpakketten, verwarming, huurwaarborg, enz.). Om die reden voert het OCMW een persoonlijke behoefteanalyse uit.


Voor wie?

 • alle jongeren tussen 18 en 25 jaar,
 • alle studenten jonger dan 25 jaar die een voltijdse studie aanvangen,
  hernemen of voortzetten,
 • alle studenten ouder dan 25 jaar die met hun studies startten vóór
  hun 25ste.

Hoe kan het OCMW je helpen?

Het OCMW kan je onder andere (financieel) helpen bij:

 • kot: huur, huurwaarborg …
 • energiefacturen: water, elektriciteit …
 • psychosociale steun: bij angststoornissen, familiaal geweld ...
 • medische zorgen: medicatie, mondmaskers …
 • IT: internetabonnement, computer …
 • vervoer: openbaar vervoer, fiets …
 • basisbehoeften: bril, kledij …
 • voedsel
 • sport: abonnement, materiaal …

Maak een afspraak met de Sociale dienst op 053 85 86 40.