Faillissement Vlaamse Energieleverancier

De Vlaamse Energieleverancier, die vorig jaar de groepsaankoop veiling won voor gascontracten en combinatiecontracten gas en elektriciteit voor particulieren, heeft zijn faillissement aangevraagd. We geven je graag meer info.

Op deze webpagina vind je enkele veelgestelde vragen. Onderaan de pagina verzamelden we enkele handige links en contacten voor het geval je nog vragen zou hebben.  

Wat moet je weten?

Allereest is het belangrijk om te weten dat je niet zonder gas of elektriciteit zal vallen. De netbeheerder Fluvius treedt op als noodleverancier voor de komende 60 dagen.

Zo heb je voldoende tijd om over te schakelen naar een commerciële leverancier. Burgers nemen deze stap best binnen de 30 dagen, wanneer binnen deze periode een nieuw contract wordt aangevraagd kan je met de leverancier afspreken om al vanaf de dag van het vonnis klant te worden. Dan betaalt de burger vanaf de dag van het vonnis de prijs van het nieuw contract en niet van de noodleverancier. Deze stap is belangrijk want het noodlevertarief van Fluvius is niet voordelig.

Daarnaast is het handig om reeds vandaag (op 07.12.2021) meterstanden te noteren en hiervan een foto te nemen in functie van afrekening met de Vlaamse Energieleverancier.

De Provincie raadt aan om (eventuele) domiciliëring of voorziene voorschotten stop te zetten.

Toekomstige groepsaankoop

Burgers kunnen uiteraard ook al op zoek gaan naar een nieuw energiecontract via de V-test van de VREG: https://www.vtest.be/ . Dit is de enige objectieve vergelijkingswebsite voor energiecontracten.

Let op dat sommige contracten op de V-test een verdoken verbrekingsvergoeding hanteren in de vorm van een vaste vergoeding (abonnementskost) die voor het hele jaar doorgerekend wordt indien het contract vroegtijdig beëindigd wordt. Omdat de huidige energieprijzen exuberant hoog liggen is het belangrijk dat je ten allen tijde zonder boete kan veranderen van energiecontract.

De Provincie is ook van plan om een strengere creditcheck toe te passen op de leveranciers bij toekomstige groepsaankopen. De inschrijvingen voor de komende groepsaankoop blijven dus lopen

Veelgestelde vragen faillissement Vlaamse Energieleverancier

1. Vlaamse Energieleverancier heeft het faillissement aangevraagd. Wat betekent dat voor mij als klant?

Wordt Vlaamse Energieleverancier failliet verklaard? Dan kan het bedrijf geen elektriciteit of aardgas meer leveren.

Fluvius treedt dan onmiddellijk op als noodleverancier en neemt de levering over. Dat doet Fluvius vanaf de dag waarop het faillissement wordt uitgesproken. Dat is zo bepaald in de Vlaamse wetgeving. Je valt dus niet meteen zonder elektriciteit of aardgas.


Fluvius treedt enkel tijdelijk op als noodleverancier. Je moet dus een nieuw contract afsluiten met een andere elektriciteits-/aardgasleverancier. Dat doe je best zo snel mogelijk.

Sluit je geen nieuw contract af met een nieuwe leverancier? Dan kan je op termijn zonder elektriciteit of aardgas vallen. Huishoudelijke afnemers kunnen tijdens de winterperiode (1 december tot 1 maart) niet afgesloten worden. Voor niet-huishoudelijke afnemers geldt deze beschermingsmaatregel niet.


Bij een faillissement duidt de rechtbank een curator aan. Die neemt het beheer van de onderneming over en beslist over haar bezittingen. De curator bekijkt of alle schulden betaald kunnen worden. Dus ook de schulden aan klanten. De curator is het enige aanspreekpunt voor klanten van de energieleverancier.


De naam van de curator wordt enkele dagen na de uitspraak van een faillissement bekend gemaakt.


Lees ook het antwoord op de vraag ‘Wat moet ik als klant van Vlaamse Energieleverancier nu doen?’


2. Wat moet ik als klant van Vlaamse Energieleverancier nu doen?


Wordt Vlaamse Energieleverancier failliet verklaard? Dan kan het bedrijf geen elektriciteit of aardgas meer leveren.


Je moet in dat geval een nieuw contract afsluiten met een andere elektriciteits-/aardgasleverancier. Dat doe je best zo snel mogelijk. De prijs die je bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier betaalt, is hoger dan het huidige aanbod op de markt.


Doe daarom de V-test®. De V-test® vergelijkt objectief alle huidige aangeboden contracten voor elektriciteit en aardgas van alle energieleveranciers op de Vlaamse markt. Op basis van je jaarlijks verbruik kan je snel en eenvoudig berekenen hoeveel je het komende jaar zou betalen als je vandaag een energiecontract afsluit. Vermeld aan je nieuwe leverancier altijd duidelijk welk specifiek contract je wil. Je vindt de contractnaam in de tweede kolom van de resultatentabel van de V-test®.


De kans is groot dat de prijs van uw nieuw contract hoger is dan wat u gewoon was. Dat komt omdat de energieprijzen op dit moment veel hoger zijn dan een aantal maanden geleden.


Laat je nieuwe energieleverancier weten dat je klant was van een leverancier die niet meer kan leveren. Zeg dat je snel wil overstappen. Sluit je in de maand na de uitspraak van het faillissement een nieuw contract af? Dan kan je aan jenieuwe leverancier vragen om al vanaf de dag van het faillissementsvonnis klant bij hem te worden. Gaat je nieuwe leverancier daarmee akkoord, dan kan dat met terugwerkende kracht in de achterliggende systemen aangepast worden. Geef in dat geval wel de juiste wisseldatum en wisselmeterstand mee aan uw je nieuwe leverancier. Je ontvangt dan geen factuur van Fluvius, enkel van je nieuwe leverancier.


Lees ook het antwoord op de vraag ‘Welke energieprijs betaal ik bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier?’


3. Welke energieprijs betaal ik bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier?


De prijs die je betaalt voor de elektriciteit en/of het aardgas dat Fluvius je levert in zijn rol als noodleverancier vindt je terug op de website van Fluvius en in de V-test®. Die prijs is vastgelegd door Fluvius. Er is geen gereguleerde prijs of prijsformule voor noodlevering. De regulering van de energieprijzen is een federale bevoegdheid.


De prijs die je bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier betaalt, is hoger dan het huidige aanbod op de markt. Je sluit dus best zo snel mogelijk een contract af met een nieuwe energieleverancier.


Hebt je recht op het sociaal tarief? Dan krijg je ook het sociaal tarief bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier en bij je nieuwe leverancier. Let wel: de FOD Economie moet eerst opnieuw bevestigen dat je recht hebt op het sociaal tarief. Die bevestiging kan tot drie maanden duren. Fluvius en/of je nieuwe leverancier kunnen het sociaal tarief pas nadien toepassen. Heb je ondertussen al een factuur van hen ontvangen? Dan vergoeden zij nadien wat je te veel betaalde.


4. Hoe bepaalt Fluvius het bedrag van mijn voorschotfactuur?


Omdat Fluvius in zijn rol als noodleverancier maar heel tijdelijk aan je levert, stuurt Fluvius je geen voorschotfacturen. Je krijgt enkel een slotfactuur. Dat gebeurt nadat je bent overgestapt naar een nieuwe energieleverancier. Betaalde je voorschotten aan je oude leverancier die niet meer kan leveren? Dan worden die op de slotfactuur van Fluvius niet in mindering gebracht.


Lees ook het antwoord op de vraag ‘Ik heb een tegoed van Vlaamse Energieleverancier. Krijg ik dat nog terug?’


5. Welke meterstand gebruikt Fluvius voor mijn slotfactuur?

Heb je een digitale meter? Dan leest Fluvius je meterstand op afstand uit op de dag van het faillissementsvonnis.


Heb je een klassieke meter? Dan schat Fluvius je meterstand op de dag van het faillissementsvonnis op basis van je verbruik van de vorige periode. Je kan het geschatte energieverbruik door Fluvius niet betwisten. Geef je binnen een redelijke termijn de werkelijke wisselmeterstand (je meterstand op de dag van het vonnis) door aan Fluvius? En valt die binnen bepaalde grenzen? Dan kan de geschatte meterstand aangepast worden.


Sluit je een nieuw contract af met een andere energieleverancier? Geef dan de wisseldatum en wisselmeterstand mee aan uw nieuwe leverancier. Hij bezorgt die op zijn beurt aan Fluvius.


Sluit je in de maand na de uitspraak van het faillissement een nieuw contract af? Dan kan je aan je nieuwe leverancier vragen om al vanaf de dag van het faillissementsvonnis klant bij hem te worden. Je  ontvangt dan geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe leverancier.

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Wat moet ik als klant van Vlaamse Energieleverancier nu doen?’


6. Naar welke leverancier stap ik best over voor mijn elektriciteit en/of aardgas?

Wil je weten welk elektriciteits- en/of aardgascontract voor jou de beste keuze is? Dan raden wij aan om de V-test® te doen.


De V-test® vergelijkt objectief alle actueel aangeboden contracten voor elektriciteit en aardgas van alle energieleveranciers op de Vlaamse markt. Op basis van je jaarlijks verbruik bereken je snel en eenvoudig hoeveel je het komende jaar zou betalen als je vandaag een energiecontract afsluit. Vermeld aan je nieuwe leverancier altijd duidelijk welk specifiek contract je wil. Je vindt de contractnaam in de tweede kolom van de resultatentabel van de V-test®.


Lees ook het antwoord op de vraag ‘Zijn er nog andere energieleveranciers die in slechte papieren zitten?’


7. Ik heb zonnepanelen en een klassieke meter. Welke impact heeft de overstap naar Fluvius en/of een nieuwe elektriciteitsleverancier voor mij?

Fluvius schat je meterstand op de dag van het faillissementsvonnis. Heb je op dat moment een overschot opgebouwd door het terugdraaien van de teller wanneer je elektriciteit op het net zet? Dan verlies je dat overschot.

Je betaalt bij Fluvius de prijzen noodlevering voor je afname na terugdraaien van de teller. Die prijzen vind je terug op de website van Fluvius en in de V-test®. Daarnaast betaal je  ook het prosumententarief.

Stap je over naar een nieuwe elektriciteitsleverancier op een later moment, dan geef je nog eens je meterstand door. Heb je ondertussen een nieuw overschot opgebouwd? Dan verlies je ook dat overschot. Tenzij je met je nieuwe leverancier afspreekt dat hij je al vanaf de dag van het faillissementsvonnis elektriciteit levert. Sluit je in de maand na de uitspraak van het faillissement een nieuw contract af? Dan kan je aan je nieuwe leverancier vragen om al vanaf die dag klant bij hem te worden. Gaat je nieuwe leverancier daarmee akkoord, dan kan dat met terugwerkende kracht in de achterliggende systemen aangepast worden. Geef in dat geval wel de juiste wisseldatum en wisselmeterstand mee aan je nieuwe leverancier. Je ontvangt dan geen factuur van Fluvius, enkel van je nieuwe leverancier.


Lees ook het antwoord op de vraag ‘Wat moet ik als klant van Vlaamse Energieleverancier nu doen?’


8. Ik heb zonnepanelen en een digitale meter. Wat gebeurt er met mijn injectie wanneer Fluvius aan mij levert?


Heb je  een afname- en terugleveringscontract bij Vlaamse Energieleverancier? En wordt Vlaamse Energieleverancier failliet verklaard? Dan betaalt Fluvius je geen terugleveringsvergoeding voor de elektriciteit die je op het net zet. Fluvius zorgt enkel voor het verderzetten van de levering. Fluvius is niet verplicht om je teruglevering te vergoeden. Dat is zo bepaald in de Vlaamse wetgeving.
Het is aangeraden om in dat geval zo snel mogelijk een afname- en terugleveringscontract af te sluiten met een nieuwe elektriciteitsleverancier.

Doe daarom de V-test®. De V-test® vergelijkt objectief alle actueel aangeboden afname- en terugleveringscontracten van alle elektriciteitsleveranciers op de Vlaamse markt. Gebruik daarna onze berekeningstool. Zo reken je uit hoeveel je per jaar betaalt als je elektriciteit koopt en verkoopt. Vermeld aan je nieuwe leverancier altijd duidelijk welk specifiek contract je wil. Je vindt de contractnaam duidelijk in de tweede kolom van de resultatentabel van de V-test®.


Sluit je in de maand na de uitspraak van het faillissement een nieuw contract af? Dan kan je aan uw nieuwe leverancier vragen om al vanaf de dag van het faillissementsvonnis klant bij hem te worden. Gaat uw nieuwe leverancier daarmee akkoord, dan kan dat met terugwerkende kracht in de achterliggende systemen aangepast worden. Geef in dat geval wel de juiste wisseldatum en wisselmeterstand mee aan uw nieuwe leverancier. U ontvangt dan geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe leverancier.


Heb je een afnamecontract bij Vlaamse Energieleverancier maar een terugleveringscontract bij een andere leverancier? Je blijft in geval van een faillissement een terugleveringsvergoeding van die andere leverancier ontvangen in de periode dat Fluvius je elektriciteit levert.


Lees ook het antwoord op de vraag ‘Wat moet ik als klant van Vlaamse Energieleverancier nu doen?’


9. Ik heb zonnepanelen. Heeft de overstap naar Fluvius een impact op de toekenning en uitbetaling van groenestroomcertificaten?

Nee, de overstap naar Fluvius in zijn rol als noodleverancier heeft geen enkele impact. Heb je recht op groenestroomcertificaten? De toekenning en uitbetaling ervan blijft gewoon doorlopen.


10. Zal ik als klant van Vlaamse Energieleverancier een slotfactuur ontvangen?

Die vraag kunnen wij nog niet beantwoorden. Als Vlaamse Energieleverancier failliet wordt verklaard, dan zal een curator het beheer van Vlaamse Energieleverancier overnemen. Hij handelt het faillissement af. Hij bekijkt wat er allemaal moet gebeuren en maakt afspraken met de klanten van het failliete bedrijf.


Het is op dit moment niet duidelijk of u in dat geval een slotfactuur zal ontvangen voor uw verbruik sinds de vorige afrekening tot de dag van faillissementsvonnis en wanneer dat zal zijn.


11. Moet ik mijn facturen van Vlaamse Energieleverancier nog betalen?


Je moet altijd betalen voor de energie die je verbruikt. Wordt Vlaamse Energieleverancier failliet verklaard? En heb je nog openstaande facturen van Vlaamse Energieleverancier of krijg je een slotfactuur? Betaal je die niet, dan kan de curator een betaling eisen.


Lees ook het antwoord op de vraag ‘Ik heb een tegoed van Vlaamse Energieleverancier. Krijg ik dat nog terug?’


12. Ik heb een tegoed van Vlaamse Energieleverancier. Krijg ik dat nog terug?

Die vraag kunnen wij jammer genoeg niet beantwoorden. Als Vlaamse Energieleverancier failliet wordt verklaard, dan zal een curator het beheer van Vlaamse Energieleverancier overnemen. Hij zal het faillissement afhandelen. Hij bekijkt of alle schulden betaald kunnen worden. Dus ook de schulden aan klanten.


Je moet eerst een slotfactuur krijgen om met zekerheid te weten of je nog geld tegoed hebt. Of dat je nog geld moet bijbetalen.


Heb je nog geld tegoed van Vlaamse Energieleverancier? Als Vlaamse Energieleverancier failliet wordt verklaard is het nog niet duidelijk of je dat geld terugkrijgt en wanneer dat zal zijn. Je kan in geval van een faillissement een aangifte van schuldvordering indienen bij de curator. Dat kan op uitnodiging van de curator of op eigen initiatief.


Lees ook het antwoord op de vraag ‘Zal ik als klant van Vlaamse Energieleverancier een slotfactuur ontvangen?’


13. Waarom zijn de energieprijzen zo sterk gestegen? Is dat enkel in Vlaanderen het geval?

De laatste maanden zien we op de groothandelsmarkten een sterke stijging van de prijzen voor elektriciteit en aardgas. De hogere prijzen zijn er niet enkel in België en Vlaanderen, maar in heel Europa.


Voor aardgas zijn de prijzen dit najaar 4 à 5 keer hoger dan begin dit jaar. De prijzen voor elektriciteit zijn momenteel 3 à 4 keer zo hoog. Je kan de prijstendensen op de groothandelsmarkten opvolgen op onze website: evolutie indexatieparameters op basis van groothandelsprijzen.


Er zijn verschillende oorzaken voor de huidige stijging van de aardgasprijzen:
- een grote vraag naar aardgas vanuit China;
- de toename van de economische activiteit na COVID-19;
- lager dan normale opslagniveaus van aardgas in Europa;
- een verminderd aanbod van aardgas via de aardgaspijplijnen.


Op de elektriciteitsmarkt verklaren vooral de prijsstijgingen van aardgas, steenkool en CO2 de verhoging van de prijzen.


De verwachtingen zijn dat de energieprijzen pas in het voorjaar van 2022 zullen beginnen dalen.


14. Welke impact hebben de hoge energieprijzen op gezinnen en bedrijven?

Energieleveranciers rekenen de hogere prijzen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas door aan hun klanten.


Heb je een variabel contract? Dan schommelt de prijs mee met de stijgingen en dalingen van de markt. Bij sommige contracten wijzigt de prijs per kwartaal, bij andere contracten gebeurt dat elke maand. De prijsstijgingen hebben dus vrijwel meteen een impact op je factuur. Mogelijk heeft je leverancier al voorgesteld om je voorschotbedrag te verhogen. Kies je ervoor om dat niet te doen? Dan zal je jaarafrekening waarschijnlijk een stuk hoger zijn dan gewoonlijk.


Heb je een vast contract met een prijs die lager is dan de huidige hoge prijzen en dat contract loopt nog niet af? Dan is er voorlopig geen impact op je factuur.

Sluit je een nieuw energiecontract af of wordt je huidig contract verlengd? De prijs van je nieuw of verlengd contract is waarschijnlijk een stuk hoger dan wat je gewoon was.

Je kan de impact van de huidige prijsstijgingen opvolgen op onze website: evolutie gemiddelde elektriciteitsfactuur, evolutie gemiddelde gasfactuur. Een gemiddeld gezin betaalt volgens het contractaanbod van oktober naar verwachting een jaarprijs die dubbel zo hoog is voor aardgas dan een half jaar voordien en ruim 30% hoger voor elektriciteit. Voor aardgas is die geschatte jaarprijs in oktober 2.235 €, voor elektriciteit 1.211 €.


De hogere facturen leiden mogelijk tot meer betalingsproblemen bij gezinnen en bedrijven. De federale en Vlaamse regering hebben wel beslist om een aantal maatregelen te nemen die de energiefactuur moeten verlichten.


15. Waarom zijn de hoge energieprijzen ook een uitdaging voor de energieleveranciers?


De hoge energieprijzen kunnen de kaspositie van een energieleverancier verslechteren. De kaspositie is de verhouding tussen zijn uitgaven en inkomsten.


Hoe komt dat?
- Een leverancier levert je energie. Voor contracten met een vaste prijs koopt hij die energie grotendeels aan op de langetermijnmarkt. Dat doet hij op het moment dat je een contract afsluit. De prijs die op dat moment op de langetermijnmarkt geldt, bepaalt mee de prijs van je contract. Een energieleverancier moet op elk moment de energievraag van zijn klanten kunnen beantwoorden. Daarom gebeurt het dat de leverancier energie moet aankopen op de kortetermijnmarkt. Dat doet hij momenteel aan heel hoge prijzen. Dat kan een negatieve invloed op zijn kaspositie geven. Zeker wanneer hij veel energie moet aankopen op die kortetermijnmarkt: bijvoorbeeld omdat het heel koud is en zijn klanten meer dan gewoonlijk verbruiken.
- Het merendeel van de huishoudelijke afnemers en kmo’s heeft een vast elektriciteits- en/of aardgascontract. De prijs verandert niet tijdens de looptijd van het contract. Maar de prijzen op de groothandelsmarken nemen wel sterk toe.
- Huishoudelijke afnemers en kmo’s kunnen hun contract op elk moment opzeggen. Dat doen ze bijvoorbeeld wanneer de groothandelsprijzen dalen en er goedkopere contracten worden aangeboden. Ze moeten enkel rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. Leveranciers kunnen dat niet. Zij kunnen een contract niet zomaar beëindigen wanneer de groothandelsprijzen stijgen.
- De elektriciteits- en aardgasfactuur van sommige gezinnen en bedrijven is in de voorbije maanden meer dan verdubbeld. Het gaat dan over klanten met een variabel contract. Bij die klanten schommelt de prijs mee met de stijgingen en dalingen van de markt. Voor klanten met een vast contract wordt de prijsstijging pas voelbaar wanneer ze een nieuw contract afsluiten. De hogere facturen leiden mogelijk tot meer betalingsproblemen. Dat hogere risico op wanbetaling heeft een impact op de leverancier.
- Momenteel hebben ongeveer 15% van de Vlaamse gezinnen recht op het sociaal tarief. Leveranciers leveren energie aan die klanten aan het lage sociaal tarief. Ze krijgen het verschil met de gebruikelijke marktprijs voor een deel van die klanten pas ruime tijd later terug van de overheid. Die prefinanciering door de leverancier zorgt voor extra druk op zijn kaspositie.


Daarom ondernemen sommige leveranciers bepaalde acties, zoals:
- Ze raden hun klanten aan om het voorschotbedrag te verhogen. Zo willen ze mogelijke betalingsproblemen door een hoge jaarafrekening vermijden. Ze kunnen de hogere prijzen op die manier ook sneller doorrekenen. Dat komt hun kaspositie ten goede. De regelgeving over voorschotbedragen is een federale bevoegdheid.
- Ze bieden tijdelijk enkel variabele contracten aan.


Leveranciers doen dat om deze moeilijke periode zo goed als mogelijk door te komen.


16. Zijn er nog andere energieleveranciers die in slechte papieren zitten?

De huidige marktomstandigheden zijn een uitdaging voor alle energieleveranciers. Vooral de ongezien hoge gasprijzen zijn een reden tot bezorgdheid. Zeker met de winter in het vooruitzicht.


Alle energieleveranciers in Vlaanderen worden opgevolgd. Sinds september houdt de Provincie constant de vinger aan de pols. Ook wisselen ze informatie uit met de andere Belgische energieregulatoren. Maar met 100% zekerheid uitsluiten dat nog andere leveranciers in problemen komen kunnen ze niet.


De Provincie kan niet ingaan op de specifieke situatie van een energieleverancier. Heeft een leverancier het financieel moeilijk? Dan kan de Provincie klanten daar niet op voorhand van op de hoogte brengen. Dat zou alle mogelijke oplossingen teniet doen en de overlevingskansen van de onderneming verkleinen.


Gebeurt er ook iets met je leverancier? Dan val je in elk geval nooit meteen zonder elektriciteit of aardgas!


We hebben in Vlaanderen een concurrentiële energiemarkt met heel wat verschillende leveranciers. Die concurrentie zorgt voor druk op de prijzen en een ruime keuze voor de klant. Dat biedt op termijn de beste garantie voor een betaalbare energiefactuur voor iedereen. Het is onze bezorgdheid dat die goede omstandigheden er ook na deze moeilijke periode nog zullen zijn.


17. Welke rol neemt de VREG op in deze situatie?

De VREG ziet toe op de goede werking van de markt: op korte termijn, maar ook op lange termijn. Vanuit die rol informeert de VREG je en moedigt je aan om bewust een energieleverancier te kiezen. De V-test® is daarvoor een handig hulpmiddel. VREG volgt de energieleveranciers in Vlaanderen op en monitort het aanbod en de activiteit op de markt en publiceert deze informatie op de website.


In de huidige situatie wil VREG jou als klant van Vlaamse Energieleverancier zo goed mogelijk informeren. Dat doen ze met deze veelgestelde vragen en de V-test®. Ze zorgen er mee voor dat het vertrek van Vlaamse Energieleverancier uit de markt zo goed mogelijk verloopt. Tegelijk blijft VREG alle andere leveranciers in Vlaanderen opvolgen en overlegt daarover met de andere Belgische energieregulatoren.


Wat doet VREG niet?
- De noodleverancier aanstellen en bepalen hoe lang die aan klanten mag leveren. Dat bepaalt de Vlaamse wetgeving en de Vlaamse Regering.
- De prijzen voor noodlevering bepalen. Dat doet Fluvius. Je vindt de huidige prijzen noodlevering op de website van Fluvius en in de V-test®. Er is geen gereguleerde prijs of prijsformule voor noodlevering. De regulering van de energieprijzen is een federale bevoegdheid.
- Het eventueel faillissement van Vlaamse Energieleverancier afhandelen. Dat doet de curator.


18. Heb je een andere vraag?

- Heb je een vraag over de prijzen noodlevering die je bij Fluvius betaalt? Raadpleeg eerst de website van Fluvius. Vind je niet wat je zoekt? Neem contact op met Fluvius: contactpagina van Fluvius.
- Heb je een vraag over je meterstanden of factuur van Fluvius in zijn rol als noodleverancier? Raadpleeg eerst de website van Fluvius. Vind je niet wat je zoekt? Neem contact op met Fluvius: contactpagina van Fluvius.
- Heb je een vraag over je facturen van Vlaamse Energieleverancier (voorschot, jaarafrekening of slotfactuur) of al betaalde voorschotten?
Neem in geval van een faillissement contact op met de curator van Vlaamse Energieleverancier. De curator wordt enkele dagen na de uitspraak van een faillissement bekend gemaakt.
- Heb je een vraag over de V-test®? Bekijk eerst de website van VREG. Je vidnt daar meer informatie over hoe je het resultaat van de V-test® moet lezen en een aantal veelgestelde vragen. Vind je niet wat u zoekt? Neem contact op: contactformulier.
- Heb je een vraag over een specifiek contract in de V-test®? Neem contact op met de energieleverancier die het contract aanbiedt.

Klantendienst Provincie Oost-Vlaanderen via 0800 60 601 of groenestroom@oost-vlaanderen.be.