Naar inhoud

Danny Maes

Danny Maes.jpg

Functies

 • Financieel directeur

  De financieel directeur leidt de activiteiten van de financiële functie binnen de gemeente en het OCMW teneinde de doelstellingen van het bestuur te vrijwaren via een efficiënt en kostenbewust beheer.

  • Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van het voorontwerp van het financiële luik van het meerjarenplan, van de financiële nota bij het jaarlijkse budget en de budgetwijzigingen en van de interne kredietaanpassingen.
  • Hij staat in voor het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het thesauriebeheer.
  • Hij voert financiële analyses door geeft beleidsadvies aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Hij doet het debiteurenbeheer: invordering van facturen, belastingen en retributies.
  • Hij voert betalingen uit (2e handtekening), controleert de wettigheid van de verbintenissen en verzorgt de interne en externe rapporteringen.
  • Hij geeft leiding aan de financiële dienst.Praktisch

Danny Maes

Hoogstraat 41
9450 Haaltert


tel. 053 85 86 66
e-mail