FOD Sociale Zekerheid - personen met een handicap

Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Voorwaarden

 • Jouw handicap moet erkend worden.
 • Jouw inkomsten en die van jouw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • Jouw verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap kan verdienen op de arbeidsmarkt.
 • Je bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in BelgiĆ«.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, heb je een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig. Je hebt ook de pincode van jouw identiteitskaart nodig.
 • Na het invullen van de vragenlijst kan je online jouw aanvraag indienen.
 • De Directie-Generaal Personen met een Handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties en bij uw arts of specialist.
 • Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Financieel voordeel

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van jouw gezinssamenstelling, het belastbaar inkomen van jouw gezin en de impact van jouw handicap op jouw verdienvermogen.

 

Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Heb je een handicap en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan heb je wellicht vaak extra kosten. Een integratietegemoetkoming kan jou helpen om deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden

 • Jouw handicap moet erkend worden, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.
 • Jouw inkomsten en die van jouw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • Je bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in BelgiĆ«.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst op My Handicap een online aanvraag indienen. De aanvraag bestaat uit een vragenlijst. Je kan je aanmelden met jouw eID, een beveiligingscode of de app itsme.
 • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties en bij uw arts of specialist.
 • Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Als u recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

Bewijsstukken

 • Identiteitskaart
 • Rekeningnummer van de begunstigde

Financieel voordeel

De hoogte van het bedrag dat je jaarlijks ontvangt, hangt af van uw gezinssamenstelling, het belastbaar inkomen van jouw gezin en de impact van jouw handicap op jouw dagelijks leven.