Fotogroep ISO9450

Fotogroep ISO9450 heeft als doel om de (amateur)fotografie en aanverwante media te bevorderen in de ruimste zin van het woord.

Zij organiseert enerzijds activiteiten die rechtstreeks gericht zijn op het realiseren van het doel, dwz manifestaties waarin de fotografie aan bod komt, zoals tentoonstellingen, workshops, toon- en evaluatiemomenten, rondleidingen, lezingen, wedstrijden, demonstraties, groepsuitstappen, cursussen, het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met andere groeperingen op fotografisch gebied, zowel in het binnen- als in het buitenland en alle andere activiteiten die aan het doel beantwoorden.

Contact

Beekstraat 67 , 9451 Kerksken
Tel.
0475 45 55 23
philipdebacker59@gmail.com