GAS-reglement vernieuwd

Het GAS-reglement biedt mogelijkheden om overlast en asociaal gedrag aan te pakken. Dat GAS-reglement kreeg nu een update. Bekijk hier de belangrijkse veranderingen.

De gemeenteraad keurde in september 2020 een aangepast reglement gemeentelijke administratieve sancties goed.

Het GAS-reglement biedt mogelijkheden om overlast en asociaal gedrag aan te pakken. Het gaat om basisafspraken die we met z’n allen maken om een prettige leefomgeving voor iedereen te verzekeren. Denk maar aan sluikstorten, nachtlawaai, hondenpoep, vandalisme, … Het gerecht kon geen ruimte vrijmaken voor deze ‘niet ernstige feiten’, waardoor er straffeloosheid ontstond.

Belangrijke wijzigingen in het vernieuwde GAS-reglement

 • De leeftijd voor een sanctie is teruggebracht van 16 naar 14 jaar.
 • Het is nu ook verboden om wilde dieren te voederen.
 • Hondeneigenaars moeten altijd hondenpoepzakjes bijhebben. Gebruikte zakjes moeten altijd terug meegenomen worden, ook als ze biologisch afbreekbaar zijn.
 • Textiel mag niet bij het huisvuil, maar moet in de daartoe voorziene containers.
 • Optochten zoals rouwstoeten en huwelijksstoeten zijn verboden
 • Er mag enkel nog met biologisch afbreekbare confetti gegooid worden
 • De definitie van de inname van het openbaar domein is ruimer geworden. Niet enkel stellingen en containers moeten aangevraagd worden.
 • Het zelf verbranden van afval is verboden, reukhinder en rookhinder bij verbranding zijn ook verboden.
 • Gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegelaten op trage wegen.
 • Greppels mogen niet gereinigd worden door het afval in de putten te vegen.
 • Elke burger moet zijn voortuin en achtertuin onderhouden en ervoor zorgen dat er geen begroeiing voor bv. verkeersborden groeit of het voetpad belemmert.
 • Op een speeltuin mag je met een hond aan de leiband.

Het reglement is opnieuw identiek voor Haaltert en Denderleeuw, die samenwerken in de politiezone.

Bekijk het nieuwe GAS-reglement om van alle artikelen op de hoogte te zijn.