Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Voorstelling:

Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening verplicht elke gemeente tot het oprichten van een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg Gecoro.

Taken van de Gecoro:

 • advies bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
 • advies bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • advies bij de opmaak van stedebouwkundige verordeningen
 • advies over het gemeentelijk jaarprogramma inzake ruimtelijke ordening
 • advies over alle vraagstukken en dossiers inzake ruimtelijke ordening op verzoek van de gemeenteraad, het college, de stedenbouwkundig ambtenaar of de eigen leden van de Gecoro

Leden

 • Nicolas Van Isterdael (voorzitter)
 • Ria Van der Perre
 • Jan Van Den Eeckhout
 • Michiel De Rouck
 • Dirk Van den Bruele
 • Ordia Mataichi
 • Anja Eeckhout
 • Kevin Grauwels
 • Paul Braeckman
 • Hilde De Rouck
 • Katrien Van Melkebeke
 • Pieter Muylaert
 • Danny Van Goethem
 • Kris Baetens
 • Michaël Heiremans
 • Peter Buekens   
 • Danny De Kock
 • Sara D’Herde
 • Leentje Cornelis
 • Jonas De Vlieger
 • Cathérine Vincent
 • Klaas De Pauw
 • Hilke Verleysen
 • Annie D’hoker
 • Jean-Pierre Ottoy