Definitieve vaststelling van het rooiplan voor de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 67 in Kerksken

Datum bekendmaking vrijdag 28 april 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Haaltert brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 24 april 2023 de definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 67 in de deelgemeente Kerksken goedkeurde.

Het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 67 in de deelgemeente Kerksken ligt samen met de overige dossierstukken ter inzage in het gemeentehuis van Haaltert, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert.  Voor inzage van het dossier in het gemeentehuis kan je een afspraak maken via het e-mailadres: openbareruimte@haaltert.be, of telefonisch op 053 85 86 07. 

Onderaan deze pagina kan je de documenten digitaal inkijken. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het rooilijnplan tot de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 67 in de deelgemeente Kerksken kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in artikel 24 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in de dag nadat de beslissing overeenkomstig artikel 18 of 22, tweede en derde lid werd betekend.