Naar inhoud

Gemeenschapscentrum 't Kapittel

De 6 gebouwen van het gemeenschapscentrum (grote weergave) Praktische info

Gemeenschapscentrum 't Kapittel' is de verzamelnaam voor de culturele infrastructuur die de gemeente beheert met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit.

Het gemeenschapscentrum omvat volgende infrastructuur:
-       Centrum De Kouter, Middelkouter 10 in 9450 Haaltert;
-       Centrum De Warande, Achterstraat 2 in 9450 Haaltert;
-       Zaal De Berwinne, Middelkouter 14A in 9450 Haaltert;
-       Heldergems Ontmoetings Centrum (HOC), Heldergemstraat 136 in 9450 Haaltert;
-       Academie voor muziek, woord en dans, Molenstraat 17 in 9450 Haaltert;
-       Warandegebouw, Sint-Goriksplein 17 in 9450 Haaltert
-       Sint-Martinusheem, Kerkskendorp 18 in 9451 Kerksken 

Het gemeentebestuur stelt deze infrastructuur ter beschikking van het verenigingsleven.
Particulieren kunnen geen gebruik maken van de zalen voor privédoeleinden.
Voor meer informatie over het huren van zalen van het gemeenschapscentrum kunt u terecht bij de dienst cultuur.

 

Het beheersorgaan adviseert de inrichtende overheid bij het beheer van het gemeenschapscentrum. De stemgerechtigde leden van het beheersorgaan vertegenwoordigen de gebruikers. Het zijn:

  • vanuit de cultuurraad: Simonne Van Lierde, Roos De Schutter, Rik De Schepper en Denise Van Poel
  • vanuit de feestraad: Eddy Meganck
  • vanuit de jeugdraad: Katrien Van Mulders 
  • vanuit de seniorenraad: Jozef Steppe
  • deskundigen: Chantal Looze en Carl De Pelsmaeker.

Het organiek reglement van dit beheersorgaan werd goedgekeurd op de gemeenteraadszitting van 25 november 2013.

Praktisch

Dienst cultuur

Gemeenschapscentrum 't Kapittel

p/a Hoogstraat 41 te 9450 Haaltert
tel: 053 85 86 33
e-mail: cultuur@haaltert.be