Gemeenschapswachten in Haaltert

De twee gemeenschapswachten voor Haaltert zijn duidelijk herkenbaar aanwezig in het straatbeeld met hun paarse uniformen. Ze zijn voor jou een laagdrempelig aanspreekpunt en vormen een brug met het lokaal bestuur en de politie. 

De gemeenschapswachten hebben deze belangrijke functies: 

Informatiefunctie 

Ze geven op verschillende manieren informatie aan de bevolking:

  • mondeling, ze gaan een gesprek met je aan, 
  • via het bussen van brieven en flyers over wegenwerken, in verband met overlast,... 
  • door het verspreiden van affiches over bepaalde activiteiten (op vraag van de gemeentediensten). 

Meldingsfunctie

De gemeenschapswachten zijn ook de 'ogen en oren' van de gemeentelijke en bepaalde niet-gemeentelijke diensten. Als er gebreken of schade aan de straten, het straatmeubilair, de beplanting of de signalisatie zijn of er ligt zwerfvuil of een sluikstort langs de straat, melden ze dat aan de diensten. 

Op die manier worden problemen sneller aan de juiste dienst gemeld, waardoor er een vlottere herstelling of opruiming volgt. De gemeenschapswachten dragen zo bij tot de verbetering van jouw woon-en leefmilieu.

Maar ze zijn ook als het ware een mobiel meldpunt. Ze zijn aanspreekbaar en kunnen je helpen met het doorgeven van meldingen en klachten. 

Preventiefunctie

Door hun aanwezigheid op straat en op openbare plaatsen voorkomen zij dat mensen gemakkelijk overgaan tot hinderlijk gedrag. Hoewel ze geen politietaken mogen uitvoeren, werken hun uniform en tussenkomsten preventief en corrigerend. 

Bovendien dragen ze bij aan het veiligheidsgevoel van de burger. 

Sensibiliseringsfunctie

De gemeenschapswachten hebben de taak om mensen bewuster te maken van wat als overlast zou kunnen aanzien worden. Voorbeelden daarvan zijn parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap, honden laten loslopen, hondenpoep niet opruimen, afval op de grond gooien, …

Na het volgen van de nodige opleidingen, zullen de gemeenschapswachten ook inbreuken op de GAS-wetgeving kunnen vaststellen en een gemeentelijke administratieve sanctie uitschrijven. 

Handhavingsfunctie

Wanneer de informatie, meldingen, preventie en sensibilisering toch niet aanslaan, kunnen de gemeenschapswachten ook handhavend optreden. Concreet wil dit zeggen dat ze overtredingen tegen de gemeentelijke reglementen (waaronder het GAS–reglement), de regels over stilstaan en parkeren, … mogen vaststellen om een boete te laten opleggen. Ze kunnen zich hiervoor laten bijstaan door de lokale politie.