Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een beleidsdocument waarin de visie van de gemeente inzake ruimtelijke ordening wordt vastgelegd voor de toekomst. Het legt de grote lijnen vast. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen of over het afleveren van concrete vergunningen.

Een ruimtelijk structuurplan bestaat altijd uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte.

  • Het informatieve deel beschrijft de huidige toestand.
  • Het richtinggevende deel geeft de doelstellingen voor de toekomst weer.
  • Het bindende deel bevat concrete acties om doelstellingen te realiseren.

Onderaan deze pagina vind je het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Haaltert.