Gemeentelijke premie voor de ingebruikname van een installatie of een deel van een installatie met de bedoeling hemelwater nuttig te gebruiken.