Gemeenteraad

De gemeenteraad is bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk en algemeen belang is. Het is de wetgevende macht van de gemeente. De gemeenteraadsleden stellen de reglementen op en nemen belangrijke beslissingen. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking.

Data raden

 • maandag 29 januari 2024
 • maandag 26 februari 2024
 • maandag 25 maart 2024
 • maandag 29 april 2024
 • maandag 27 mei 2024
 • maandag 24 juni 2024
 • maandag 26 augustus 2024
 • maandag 30 september 2024
 • maandag 21 oktober 2024 
 • maandag 25 november 2024
 • maandag 16 december 2024 

Bekijk hier de agenda's en verslagen van de gemeenteraad

Raden vinden fysiek plaats

De raden gaan fysiek door. Er mag publiek aanwezig zijn tijdens de vergaderingen in de raadzaal van het gemeentehuis. 

De raden worden niet online uitgezonden. 

Vragenhalfuurtje

Het vragenhalfuurtje start om 19.30 uur, de gemeenteraad om 20 uur. Dan kan je een vraag stellen die je minimum 8 werkdagen voor de gemeenteraad mailt naar vragenhalfuurtje@haaltert.be. De vraagsteller is aanwezig op de gemeenteraad en stelt daar zijn vraag nog eens aan de raadsleden. Indien die persoon er niet kan zijn, kan een andere Haaltenaar die vertegenwoordigen.

Meer info over het vragenhalfuurtje

Nieuwsbrief agenda

De agenda van de gemeente- en OCMW-raad wordt telkens via een digitale nieuwsbrief verstuurd.

Wil je de agenda graag in je mailbox? Schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief

Bekijk hier de agenda's en verslagen van de gemeenteraad

Bekijk hier de bekendmakingen

Bekijk het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad


Gemeenteraadscommissie "grote projecten"

In het decreet lokaal bestuur is bepaald dat de gemeenteraad commissies kan oprichten die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. Op 25 juni 2018 werd de gemeenteraadscommissie voor grote projecten opgericht. 

Klik hier voor meer info over de gemeenteraadscommissie "grote projecten"


Samenstelling