Gemeenteraad

De gemeenteraad is bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk en algemeen belang is. Het is de wetgevende macht van de gemeente. De gemeenteraadsleden stellen de reglementen op en nemen belangrijke beslissingen. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking.

Data raden

 • Maandag 31 januari 2022
 • Maandag 21 februari 2022
 • Maandag 28 maart 2022
 • Maandag 25 april 2022
 • Maandag 30 mei 2022
 • Maandag 27 juni 2022
 • Maandag 29 augustus 2022
 • Maandag 26 september 2022
 • Maandag 24 oktober 2022
 • Maandag 28 november 2022
 • Maandag 19 december 2022

Bekijk hier de agenda's en verslagen van de gemeenteraad

Raden vinden opnieuw fysiek plaats

De raden kunnen opnieuw fysiek doorgaan. Er mag dus weer publiek aanwezig zijn tijdens de vergaderingen in de raadzaal van het gemeentehuis. 

De raden worden daarom niet langer online uitgezonden. 

Ook het vragenhalfuurtje wordt weer opgestart

Vragenhalfuurtje

Het vragenhalfuurtje start om 19.30 uur, de gemeenteraad om 20 uur. Dan kan je een vraag stellen die je minimum 8 werkdagen voor de gemeenteraad mailt naar vragenhalfuurtje@haaltert.be. De vraagsteller is aanwezig op de gemeenteraad en stelt daar zijn vraag nog eens aan de raadsleden. Indien die persoon er niet kan zijn, kan een andere Haaltenaar die vertegenwoordigen.

Meer info over het vragenhalfuurtje

Nieuwsbrief agenda

De agenda van de gemeente- en OCMW-raad wordt telkens via een digitale nieuwsbrief verstuurd.

Wil je de agenda graag in je mailbox? Schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief

Bekijk hier de agenda's en verslagen van de gemeenteraad

Bekijk hier de bekendmakingen

Bekijk het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad


Gemeenteraadscommissie "grote projecten"

In het decreet lokaal bestuur is bepaald dat de gemeenteraad commissies kan oprichten die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. Op 25 juni 2018 werd de gemeenteraadscommissie voor grote projecten opgericht. 

Klik hier voor meer info over de gemeenteraadscommissie "grote projecten"


Samenstelling