Gemeenteraad

De gemeenteraad is bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk en algemeen belang is. Het is de wetgevende macht van de gemeente. De gemeenteraadsleden stellen de reglementen op en nemen belangrijke beslissingen. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking.

Data raden

  • Maandag 30 januari 2023
  • Maandag 27 februari 2023
  • Maandag 27 maart 2023
  • Maandag 24 april 2023
  • Maandag 22 mei 2023
  • Maandag 26 juni 2023
  • Maandag 28 augustus 2023
  • Maandag 25 september 2023
  • Maandag 23 oktober 2023
  • Maandag 18 december 2023

Bekijk hier de agenda's en verslagen van de gemeenteraad

Raden vinden fysiek plaats

De raden gaan fysiek door. Er mag publiek aanwezig zijn tijdens de vergaderingen in de raadzaal van het gemeentehuis. 

De raden worden niet online uitgezonden. 

Vragenhalfuurtje

Het vragenhalfuurtje start om 19.30 uur, de gemeenteraad om 20 uur. Dan kan je een vraag stellen die je minimum 8 werkdagen voor de gemeenteraad mailt naar vragenhalfuurtje@haaltert.be. De vraagsteller is aanwezig op de gemeenteraad en stelt daar zijn vraag nog eens aan de raadsleden. Indien die persoon er niet kan zijn, kan een andere Haaltenaar die vertegenwoordigen.

Meer info over het vragenhalfuurtje

Nieuwsbrief agenda

De agenda van de gemeente- en OCMW-raad wordt telkens via een digitale nieuwsbrief verstuurd.

Wil je de agenda graag in je mailbox? Schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief

Bekijk hier de agenda's en verslagen van de gemeenteraad

Bekijk hier de bekendmakingen

Bekijk het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad


Gemeenteraadscommissie "grote projecten"

In het decreet lokaal bestuur is bepaald dat de gemeenteraad commissies kan oprichten die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. Op 25 juni 2018 werd de gemeenteraadscommissie voor grote projecten opgericht. 

Klik hier voor meer info over de gemeenteraadscommissie "grote projecten"


Samenstelling