Gezonde Gemeente

Het lokaal bestuur Haaltert ondertekende in 2019 het charter Gezonde Gemeente en engageert zich daarmee actie te ondernemen om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. We werken hiervoor samen met het lokaal gezondheidsoverleg (LOGO) Dender. 

Dit jaar zet de gemeente in op 3 grote kernthema's:

  • beweging
  • gezonde voeding
  • mentaal welzijn

In het najaar zal Sciensano in onze gemeente ook een grote gezondheidsbevraging uitvoeren bij 1500 inwoners, zodat het beleid van de volgende jaren op maat van de inwoners kan afgestemd worden.