Gezonde Gemeente

Het lokaal bestuur Haaltert ondertekende in 2019 het charter Gezonde Gemeente en engageert zich daarmee actie te ondernemen om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. We werken hiervoor samen met het lokaal gezondheidsoverleg (LOGO) Dender.

3 grote kernthema's

  • beweging
  • gezonde voeding
  • mentaal welzijn

Gezondheidsenquête 2021

In het najaar van 2021 lanceerde lokaal bestuur Haaltert in samenwerking met het wetenschappelijk instituut Sciensano en Statbel een gezondheidsenquête. 2471 Haaltenaren ontvingen een uitnodiging in de bus om deel te nemen aan de enquête. 869 inwoners deden dat ook. De Haaltertse resultaten werden vergeleken met die van het Vlaams Gewest. 

De vragen gingen over lichaamsbeweging, voeding, alcohol- en tabaksgebruik, geestelijke gezondheid en de gezondheid in je omgeving.

Klik hier om de resultaten van de gezondheidsbevraging van najaar 2021 te bekijken