Naar inhoud

Seniorenraad

Voorstelling:

Dit is een adviserend orgaan dat:
• alle kwesties op plaatselijk vlak behandelt die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de derde leeftijd aanbelangen.
• bevoegd is om op eigen initiatief, voorstellen te doen inzake bejaardenbeleid.
• bevoegd is om op verzoek van de Gemeenteraad, het Schepencollege of het O.C.M.W. advies te verstrekken inzake het bejaardenbeleid.
• de samenwerking bevordert tussen alle organisaties die zich bezighouden met de problemen van de Derde Leeftijd en de bejaardenzorg.

 

Contact: Buyl Frans Contactadres: Zadelstraat 69450 Haaltert Telefoon: 0486/89.76.89