Naar inhoud

Jeugdraad

Voorstelling:

De gemeentelijke jeugdraad heeft als doelstellingen:
1) op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uit te brengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente;
2) initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd te bevorderen;
3) bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen alsook inspraak stimuleren.

Leden

De schepen van jeugd: Gina Verbestel

Voorzitter: Seppe Van Snick (KSA Atom)

Per jeugdvereniging minstens 1 afgevaardigde (voor KLJ: Jurgen De Nul, voor speelHOC: Linda Cools, JH  De Faar: Tom Verbeke, KSA St-Jan: Gert van Calenbergh en Lise Van den Broeck, Maarten Decourt en Zoë Wauters voor KSA St-Lut)

 

Daarnaast zijn er een 20-tal die geregeld komen. 

Contactadres: p/a Donkerstraat 309450 Haaltert Telefoon: 053 85 86 63