Naar inhoud

Middenstandsraad

Voorstelling:

De middenstandsraad is een adviserend orgaan, met als doel de gemeentelijke overheid in te lichten over de noden en de verlangens van de zelfstandigen, dit door:

  • advies uit te brengen over alle kwesties die de zelfstandigen kunnen aanbelangen op gemeentelijk vlak die besproken zouden worden in de gemeenteraad;
  • dit advies te verstrekken, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de schepen van middenstand en het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad over de morele, sociale, economische, culturele, fiscale, juridische en alle andere problemen die de zelfstandigen van de gemeente aanbelangen;
  • de raad kan onafhankelijk acties en activiteiten op het getouw zetten overeenkomstig de noden en verlangens van de zelfstandigen.

Leden

André De Vos
Danny De Cock
Dirk Bulté
Christophe Fermon
Steven Knockaert
Kris Muylaert
Jozef Stilten
Laurent Volckaert
Norman Vijverman
Piet Verschelden
Sofie Van Melkebeke

Contact: Verschelden Piet Contactadres: Stationsstraat 129450 Haaltert Telefoon: 053/83 99 188