Naar inhoud

Adviesraad Sport

Voorstelling:

De gemeentelijke sportraad heeft als doelstelling in de gemeente Haaltert de lichamelijke opvoeding, de sport en openluchtrecreatie in de ruimste zin te bevorderen.
De gemeentelijke sportraad tracht dit ondermeer te bereiken door:
a) het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving;
b) het coördineren van de sport- en recreatie-activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen verenigingen, gemeentebestuur, diensten, instellingen en andere kernen (hierna gezamenlijk organisatie te noemen) op het gebied van competitie- en recreatiesport;
c) hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, advies te verstrekken aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake alle aangelegenheden die betrekking hebben op de lichamelijke ontwikkeling, de sport en openluchtrecreatie in de gemeente Haaltert, hierin begrepen de planning en uitbouw van de infrastructuur ten dienste van de sport;
d) onderzoek, documentatie en informatie;
e) het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven, animatie van de bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding;
f) deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden;
g) uitwisseling van informatie tussen sportraad en de andere adviesraden;
h) het jaarlijks toekennen van de trofee voor sportverdienste en de huldiging van sportlaureaten; i) het huldigen van verdienstelijke personen, waaraan eventueel de gemeentelijke trofee van sportverdienste kan worden toegekend;
j) het geven van advies over het subsidiëren van de sport- en recreatieverenigingen. Daartoe worden reglementaire normen uitgeschreven waaraan moet worden voldaan om van de toelagen te kunnen genieten. Volgens deze normen adviseert de gemeentelijke sportraad het gemeentebestuur dat de toelagen dan toekent a rato aantal leden, activiteiten, enz. Controle hierop wordt gedaan door het dagelijks bestuur, samen met de gemeentelijke sportdienst, waarna alles voorgelegd wordt aan de beheerraad.

Verslagen

Het verslag van 5 december 2019 kan je hier inkijken

Het verslag van 16 januari 2020 kan je hier inkijken

Samenstelling:

 • Sabrina De Weghe (voorzitter)
 • Kim Denie (ondervoorzitter)
 • Patrick Marginet
 • Daniël Vonck
 • Laurence Cardon
 • Luc Sedeyn
 • William De Backer
 • Carlo Werbrouck
 • Daniel Coppens
 • Paul Temmerman
 • Gregory De Schrijver
 • Peter Van Den Broeck