Naar inhoud

GECORO

Voorstelling:

Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening verplicht elke gemeente tot het oprichten van een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg Gecoro.

Taken van de Gecoro:
- advies bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
- advies bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
- advies bij de opmaak van stedebouwkundige verordeningen
- advies over het gemeentelijk jaarprogramma inzake ruimtelijke ordening
- advies over alle vraagstukken en dossiers inzake ruimtelijke ordening op verzoek van de gemeenteraad, het college, de stedenbouwkundig ambtenaar of de eigen leden van de Gecoro.

Meer informatie vind je hier.

Leden

Nicolas Van Isterdael (Voorzitter)
Filip Uyttersprot
Ria Van der Perre
Bart Van Droogenbroeck
Kim Paduwat
Anja Eeckhout
Barbara Thys
Hildegard De Rouck
Jo Van de Sype
Katrien Van Melkebeke
Jo Wittevrongel
Danny De Kock
Marc De Rouck
Dirk Emiel Baeten
Paul De Rouck
Jonas De Vlieger
Thomas Beeckman
Hilke Verleysen
Annie D'hoker
Guido Vanholder
Cathérine Vincent
Eddy De Vlieger
Laurent Vermassen
Klaas De Pauw

Contact: Gemeentehuis - dienst Ruimtelijke Ordening Contactadres: Hoogstraat 419450 Haaltert Telefoon: 053 85 86 06