Naar inhoud

Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen

Voorstelling:

Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen geeft onderwijs aan volwassenen. Sind september 2008 maken wij officieel deel uit van het volwassenenonderwijs in Vlaanderen en vallen wij onder de bevoegdheid van het ministerie van onderwijs.

Wij richten ons tot alle laaggeschoolde volwassenen die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken om zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

Door het volgen van onze opleidingen leren zij de nodige basisvaardigheden aan die ze nodig hebben in hun dagelijkse leven, thuis, op het werk, voor een hobby, ... .

Onze opleidingen leggen ook de basis voor het volgen van verdere opleiding of vorming.

De opleidingen situeren zich op het niveau van basisonderwijs en eerste graad van het secundair onderwijs en sluiten aan bij bestaande opleidingen in het volwassenenonderwijs.

Doelgroep:

Volwassenen
Contact: Rumbaut Johannes Contactadres: Graanmarkt 42a bus39400 Ninove Telefoon: 054/32 61 29 Fax: 054/32 61 29 Website: www.leerpuntzovl.be