Naar inhoud

Lokaal Overleg Kinderopvang

Voorstelling:

De regelgeving inzake kinderopvang voorziet dat in elke gemeente een lokaal overleg kinderopvang opgericht wordt. Iedereen die in de gemeente betrokken is bij de opvang van kinderen kan hieraan deelnemen. Het overleg is samengesteld uit geïnteresseerde betrokkenen die vanuit 3 verschillende standpunten reageren, namelijk vanuit de aanbodzijde, de gebruikers en het beleid. Het overleg heeft als opdracht de mogelijkheden van kinderopvang in kaart te brengen en oplossingen voor tekorten te zoeken. Ook de kwaliteit van het aanbod wordt besproken. De ouders informeren over het aanbod behoort eveneens tot de opdrachten.

De taken van het lokaal overleg zijn als volgt bepaald:
- ontwikkelen van een lokaal beleidsplan buitenschoolse kinderopvang voor de gemeente;
- advies verlenen over de oprichting van initiatieven in de gemeente;
- informeren van ouders over het kwantitatieve en kwalitatieve opvangaanbod in de gemeente.

Deze adviesraad is eveneens bevoegd voor het ondersteunen en adviseren van het ontwikkelde beleid inzake opvoedingsondersteuning.

Meer info ivm de reglementering vind je hier.

Contactadres: Donkerstraat 309450 Haaltert Telefoon: 053 85 86 36