Naar inhoud

Verkeerscommissie

Voorstelling:

De verkeerscommissie is een door het gemeentebestuur erkende adviesraad die advies uitbrengt over aangelegenheden zoals bepaald in haar doelstellingen.

De verkeerscommissie adviseert alle aanvragen met betrekking op mobiliteit, verkeersveiligheid en wijzigingen aan het aanvullende verkeersreglement. Ze beoogt het behoud, het herstel en/of de verbetering van de verkeersveiligheid en de -leefbaarheid.

De verkeerscommissie wordt in ieder geval om advies gevraagd over:

 • de beleidskeuzen inzake verkeersveiligheid en -leefbaarheid;
 • mobiliteit in het algemeen;
 • de bepaling van de wegbekleding en -inrichting bij belangrijke wegverbeteringen alsmede bij de aanleg van nieuwe wegen en/of aanhorigheden (voetpaden, fietspaden e.d.);
 • de bepaling van de uitwerking van de proefopstellingen in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid;
 • het openbaar vervoer voor zover de gemeente bevoegd is.

De leden van de verkeerscommissie zijn: 

 • Burgemeester Veerle Baeyens,
 • Schepen Dany Van den Steene,
 • Algemeen Directeur wnd. Piet Seynaeve,
 • Commissaris Didier Demelin,
 • Diensthoofd openbare werken: Guido Paridaens,
 • Dienst verkeer: Jens Van Marcke.