Naar inhoud

Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Regio Aalst-Ninove-Geraardsbergen

Voorstelling:

Permanente wachtdienst voor zelfstandige verpleegkundigen.

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen beschikt over een databank zelfstandige verpleegkundigen die sedert de lente van 2003 via de website: http://www.verplegingthuis.be online te raadplegen is. Deze website geeft zorgvragers en zorgverstrekkers in gans Vlaanderen en Brussel de mogelijkheid een zelfstandige thuisverpleegkundige te contacteren. Voor de kring van de zelfstandige verpleging Aalst-Ninove-Geraardsbergen kan men terecht op  http://users.pandora.be/Dekring.
Ook niet-internet gebruikers kunnen via het telefoonnummer 070/222678, 7 dagen op 7 telkens van 8 tot 22 uur, een zelfstandige thuisverpleegkundige in hun buurt laten opzoeken. De zorgzoekende krijgt telkens drie namen en telefoonnummers aangeboden en kan dus zelf de keuze maken.

Contact: Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Telefoon: 0495-234.134