Naar inhoud

Centrum Morele Dienstverlening

Voorstelling:

Het Centrum Morele Dienstverlening heeft naast een onthaal -en informatiefunctie en een begeleiding -en vormingstaak een aantal opdrachten, waaronder de morele bijstand en de morele dienstverlening.

onthaal en informatie
Het Centrum Morele Dienstverlening is een open en gastvrij centrum waar wordt ingegaan op de noden, wensen en verwachtingen van cliënten en gebruikers.
Het biedt een ruim aanbod aan informatie en documentatie over vrijzinnigheid, vrijzinnige organisaties, de welzijnssector, morele dienstverlening, ethisch -maatschappelijke en aanverwante thema’s.

de morele bijstand
Tijdens cruciale momenten in hun leven, bij onverwachte gebeurtenissen, in periodes waarin ze het allemaal niet zo goed meer weten en het gevoel hebben de controle over het eigen leven te verliezen, hebben mensen de behoefte om daarover met iemand te praten, om alles eens gezegd te krijgen, even stil te staan, uit te klaren, positie te bepalen.
Een gesprek met een ‘derde’, in alle openheid, kan verlichting brengen.
De moreel consulent biedt deze mogelijkheid.
Morele bijstand is eerste lijnhulpverlening aan mensen met morele problemen, zingevingvragen, rouwverwerking, …

Morele bijstand is geen therapie. De moreel consulent luistert actief vanuit betrokkenheid en verbondenheid, velt geen oordeel en doorloopt samen met de cliënt een proces van stilstaan, reflecteren, zoeken naar alternatieve wegen die kunnen worden bewandeld. De moreel consulent houdt rekening met het tempo, het ritme van de cliënt én de richting die hij/zij zelf uitwil.
Iedereen, ongeacht levensbeschouwing en religie, kan een beroep doen op de morele bijstand.

de morele dienstverlening
Tijdens een aantal overgangsmomenten of breuklijnen in het leven (geboorte, relatievorming, de overgang van kind naar jongvolwassene, overlijden, …) hebben veel mensen de behoefte er even stil bij te staan en ze vorm te geven in een plechtigheid.
Ook vrijzinnigen doen dit, op hun manier. Zij kunnen terecht in het Centrum met informatieve vragen en/of vragen voor het organiseren van een vrijzinnige plechtigheid. Samen met de moreel consulent wordt gezocht naar de manier waarop aan de plechtigheid inhoud en vorm kan worden gegeven.

De moreel consulent gemeenschapsvorming geeft bekendheid aan de georganiseerde vrijzinnigheid en biedt ondersteuning aan de lokale lidorganisaties (de humanistisch-vrijzinnige verenigingen Humanistisch Verbond en Oudervereniging voor de Moraal, de Humanistische Jongeren/Humjos, het Willemsfonds, SOS Nuchterheid …). Samen met de vrijzinnige partners in morele dienstverlening wordt het lokaal vrijzinnig humanistisch tijdschrift ‘DenderBruggen’ uitgegeven en gratis verspreid.

begeleiding en vorming
Het Centrum Morele Dienstverlening geeft methodologisch, logistiek en organisatorisch ondersteuning aan de vaste partners in morele dienstverlening waaronder Feniks vzw in het kader van het organiseren van vrijzinnige plechtigheden en de Stichting Morele Bijstand in functie van de ondersteuning en begeleiding van vrijwillig moreel consulenten en het organiseren van vormingsdagen.

Het Centrum Morele Dienstverlening is operationeel voor de regio Aalst, Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Denderleeuw, Erpe -Mere, Haaltert, Lebbeke, Lede, Ninove, Wetteren, Wichelen en Zele.

Het Centrum is elke werkdag toegankelijk tussen 8.30u en 16u30 en na afspraak eveneens buiten de kantooruren.
Bij afwezigheid en tijdens het weekend kan een boodschap worden ingesproken op het antwoordapparaat.

Iedere vorm van dienstverlening is gratis!

Contact: Borms Hilde Contactadres: Koolstraat 80-829300 Aalst Telefoon: 053-77 54 44 Fax: 053-77 97 70 Website: www.uvv.be