Gratis juridisch advies

Gratis eerstelijns juridische bijstand

De inwoners van Haaltert kunnen gratis eerstelijns juridische bijstand krijgen bij het OCMW. Deze juridische bijstand wordt georganiseerd door de commissie voor juridische bijstand van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

Wat betekent eerstelijns juridische bijstand?

Deze juridische bijstand omvat alle praktische en juridische informatie die mondeling kan worden meegedeeld, een eerste juridisch advies of een verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie.

Deze rechtshulp heeft dus een louter raadgevend karakter. De advocaat die aanwezig zal zijn zal advies geven omtrent de manier waarop het voorgelegd probleem kan opgelost worden. Hij/zij zal echter zelf de zaak niet verder opvolgen. Hij/zij kan wel doorverwijzen naar een collega of naar het bureau voor gratis rechtsbijstand die een pro deo advocaat kan aanduiden.

Tweedelijns juridische bijstand daarentegen betekent het geven van uitgebreid juridisch advies, het voeren van een procedure of het vertegenwoordigen van de partijen voor de rechtbank. Voor deze vorm van rechtshulp kan men niet terecht bij het OCMW.

Wie kan gebruik maken van deze dienstverlening?

Iedere inwoner van de gemeente die een juridisch probleem heeft kan de advocaat bezoeken die in de kantoren van het OCMW aanwezig zal zijn.

Volgende vragen kunnen bijvoorbeeld behandeld worden:

  • Wat zijn mijn rechten? 
  • Is het de moeite waard mijn probleem aan de rechtbank voor te leggen? 
  • Kan ik in een bepaalde situatie iets ondernemen?
  • Hoe moet ik reageren op een aangetekende brief?

Wanneer?

Elke 1ste en 3de donderdag van de maand van 18 tot 20 uur zal de advocaat in de kantoren van het OCMW, Donkerstraat 30 te 9450 Haaltert aanwezig zijn. 
Het is wel noodzakelijk vooraf een afspraak te maken op het nummer 053 85 86 40.