Naar inhoud

Haaltert Internationaal

logo Haaltert Internationaal (grote weergave)

 De gemeentelijke adviesraad 'Haaltert Internationaal' heeft volgende doelstellingen en taken:

  

  • Het adviseren van het gemeentebestuur bij het ontwikkelen en uitwerken van een beleid op het gebied van internationale toenadering en samenwerking. De adviezen kunnen op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur geformuleerd worden.
  • Het uitwerken van een beleid inzake internationale samenwerking.
  • Het gemeentelijk beleid inzake internationale samenwerking mee helpen uitvoeren, voor zover dit in overeenstemming is met de visie van de adviesraad en voor zover de financiële en materiële middelen dit toelaten.
  • Het informeren en sensibiliseren van het gemeentebestuur en de bevolking.
  • Het organiseren van eigen activiteiten in samenwerking met het gemeentebestuur.