Haaltert helpt KLJ Kerksken aan een nieuwe locatie

KLJ Kerksken ontving recent bericht dat zij op 31 december 2022 hun huidig lokaal in de Ferdinand van Hoeymissenstraat moeten verlaten. Als reactie werd er onmiddellijk overleg ingepland tussen de jeugdbeweging, en het lokaal bestuur. Via het lokaal bestuur werd er een oplossing gevonden.

KLJ Kerksken kreeg van de eigenaar van hun huidige locatie te horen dat zij ten laatste op 31 december 2022 hun lokaal in de Ferdinand van Hoeymissenstraat zullen moeten verlaten. Het lokaal bestuur schoot als reactie hierop in 6de versnelling en ging in overleg met de betrokken partijen om tot een goede oplossing te komen.

KLJ Kerksken zal op korte termijn een thuis krijgen in de magazijnen van de site Noens, Driehoekstraat 80 in Kerksken. Maar ook op langere termijn zal de jeugdbeweging op dit adres kunnen blijven, dankzij de overeenkomst tussen de eigenaar en de sociale huisvestigingsmaatschappij Dewaco die op deze locatie een sociaal huisvestigingsproject zal realiseren. In dat project is er namelijk achteraan het terrein een polyvalente ruimte voorzien waar de jeugdbeweging gebruik van kan maken. Met deze ligging wordt er ook aan de veiligheid gedacht. Want de leden van de jeugdbeweging zullen hun ruimte kunnen betreden via een trage weg aan de achterkant van het terrein.