Haaltert voert gezondheidsenquête uit

Lokaal bestuur Haaltert voert samen met het wetenschappelijk instituut Sciensano en Statbel een gezondheidsenquête uit. Momenteel zijn we bezig aan een 2e ronde om zoveel mogelijk respondenten te bereiken.

Kreeg jij een herinneringsbrief? Vul deze dan zeker in en stuur hem terug als dat voor jou lukt. Deelname is niet verplicht maar met de ingevulde bevraging help je de gemeente goed op weg om haar gezondheidsbeleid te voeren op maat van haar inwoners.

De rondvraag startte op 27 september 2021. Rond die datum kregen 1.500 inwoners een brief over de bevraging in hun brievenbus. Sciensano vraagt in eerste instantie de bevraging online uit te voeren. Voor wie dit niet lukt, werd er 3 weken later een herinneringsbrief met papieren bevraging verstuurd. De vragen gaan over lichaamsbeweging, voeding, alcohol- en tabaksgebruik, geestelijke gezondheid en de gezondheid in je omgeving. 

Krijg jij een uitnodigingsbrief in de bus?

Dan kan je de vragenlijst digitaal invullen met de persoonlijke code die je in de brief terugvindt. Op papier invullen kan ook: je kan de vragenlijst gratis terugsturen met bijgevoegde envelop. De papieren vragenlijst zal je pas ontvangen bij de herinneringsbrief, in de tweede helft van oktober. 

De enquête bevat uiteenlopende vragen over je gezondheid. Zo worden onder andere vragen gesteld over lichaamsbeweging, voeding, alcohol- en tabaksgebruik, geestelijke gezondheid en de gezondheid in je omgeving.

Je deelname is vrijwillig. Indien je niet wenst deel te nemen, dan heeft dit voor jou geen verdere gevolgen. Je antwoorden worden strikt vertrouwelijk verwerkt: de antwoorden worden enkel gebruikt om algemene resultaten te berekenen.

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen via annelies.desmet@haaltert.be of op 053 85 86 55 (enkel op maandag en dinsdag van 9 - 16 uur). 

Je antwoorden worden strikt vertrouwelijk verwerkt!

Deelnemers worden geselecteerd op basis van leeftijd, geslacht en statistische sector, zodat we een totaalbeeld krijgen van de gezondheid in onze gemeente.

Om de respons te kunnen opvolgen, kreeg elke deelnemer een persoonlijke code. Statbel selecteerde deelnemers en wees aan elke deelnemer een code toe. Enkel de codes, niet de persoonsgegevens (!), werden doorgestuurd naar Sciensano. Wanneer de vragenlijsten toekomen bij Sciensano, noteert Sciensano de bijgevoegde codes. Sciensano stuurt vervolgens de codes die niet werden gebruikt naar Statbel. Op die manier kan Statbel een persoonlijke herinnering sturen aan iedereen die nog niet reageerde.  

Zodra het veldwerk stopt, zal Sciensano de codes verwijderen. De resultaten worden dan volledig anoniem verwerkt. Er worden ook enkel algemene resultaten berekend, meer bepaald op niveau van leeftijd en geslacht. 

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen via annelies.desmet@haaltert.be of op 053 85 86 55 (op maandag en dinsdag tussen 9 en 16 uur).