Hondenlosloopweides

Voor wie graag zijn geliefde viervoeter(s) eens lekker vrij en los laat lopen, hebben we 2 hondenloopweides in Haaltert en in Denderhoutem. Kom eens langs! Je zal snel nieuwe (honden)vrienden maken. 

Honden zijn van nature sociaal en actief. Helaas heeft niet iedereen thuis de ruimte om ze te laten rennen. Daarom voorziet lokaal bestuur Haaltert een omheinde zone met de nodige plaats om de honden op een verantwoorde manier te laten rennen en spelen.

Volg de hondenpootjes

 • Haaltert: op het einde van de postparking in de Achterstraat. 
 • Denderhoutem: tussen de sporthal en de begraafplaats van Denderhoutem. Deze weide is toegankelijk via de Pastorijweg en de Dwarsstraat.

Wederzijds respect maakt goede vrienden

Sluit steeds het poortje, zet niet aan tot onnodig geblaf en hou je hond steeds in het oog. Jij kent je hond het beste, daarom moet jij zelf beslissen of je hond sociaal en gezond genoeg is om de weide te betreden zonder dat andere honden en/of mensen risico lopen (bijten, ziekte, loops, …).

Als welopgevoede honden en hun begeleider zich aan de regels houden, is de hondenweide een mooie ontmoetingsplaats voor dier en mens.

Een hondenloopweide is geen hondentoilet

Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden neem je voldoende hondenpoepzakjes (minimum 2) mee. Er zijn vuilbakken aanwezig. De begeleider van de hond staat in voor het opruimen van de hondenpoep en indien nodig ook het reinigen van de bevuilde plaats.

Afspraken voor een aangename hondenlosloopweide 

Een hondenloopzone is een omheinde ontspanningsruimte waar honden vrij kunnen rondlopen in een natuurlijke omgeving.

Het los laten lopen van honden op openbare plaatsen is verboden. Deze hondenloopzone wordt door lokaal bestuur Haaltert ter beschikking gesteld van de hondenliefhebbers die hun geliefde huisdier de vrije loop willen geven. Het gemeentebestuur voorziet hiervoor de nodige infrastructuur (omheining, poort, infobord, vuilbakken, …) waar iedere gebruiker afzonderlijk zorg voor dient te dragen.

Richtlijnen

 • Voor je je eigen hond de vrije loop geeft, is het een goede gewoonte te eigenaar(s) van reeds aanwezige dier(en) hier op te wijzen.
 • Hou je hond altijd in de gaten.
 • Te veel honden op de hondenloopzone kan leiden tot gevechten.
 • De hondenloopzone is geen kinderspeelplein.
 • Voeding kan aanleiding geven tot hondengevechten.
 • Hou rekening met mogelijke gevechten indien je gebruik maakt van hondenspeelgoed.

Regels

 • Elke begeleider is verantwoordelijk/aansprakelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de schade die zijn hond(en) aanricht aan derden of andere honden.
 • Elke hond is toegelaten tot de hondenloopzone behalve:
  • agressieve en/of bijtende honden
  • niet verzorgde honden
  • honden die loops zijn
  • honden met een duidelijk waarneembare ziekte
  • gekwetste honden
  • honden die drager zijn van een besmettelijke ziekte (bv. kennelhoest), vlooien of andere parasieten.
 • Binnen de omheining van de hondenloopzone mag een hond vrij rondlopen.
 • De veiligheid van mens en hond mag niet in gevaar gebracht worden.
 • Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Hondenpoep en afval dienen door de begeleider onmiddellijk te worden opgeruimd. Aan de in-/uitgang staan hiervoor vuilbakjes ter beschikking.
 • Elke hondenbezitter moet voldoende hondenpoepzakjes bij zich hebben om de uitwerpselen van zijn/haar hond in de te bergen. Het zakje dient op eerste verzoek te worden getoond aan de politie of de gemachtigde ambtenaar van de gemeente.
 • De eigenaar of houder van de hond moet alle nodige maatregelen treffen opdat het dier door aanhoudend geblaf of gejank, geen hinder zou veroorzaken voor de omgeving, of de nachtrust verstoort in de buurt van de hondenloopzone.
 • De toegangspoort dient steeds gesloten te worden.
 • Honden blijven aangelijnd tot in de hondenloopzone.
 • Elke hond is verplicht drager te zijn van een halsband of gelijkaardig harnas zodat de hond op elk ogenblik door de begeleider bij zich kan worden genomen.
 • Elke vorm van mishandeling van de hond is ten strengste verboden.
 • Geluidsoverlast in en rond de hondenloopzone is verboden tussen 22 uur ’s avonds en 9 uur ’s morgens.
 • Indien uw hond agressieve reacties vertoont, lijn het dier onmiddellijk aan en verlaat meteen de hondenloopzone.
 • Tijdens het onderhoud van de loopzone door de gemeentediensten is de loopzone niet toegankelijk.
 • Het is verboden om in de hondenloopzone activiteiten met honden te organiseren, zowel particulier als op zelfstandige basis.

Op het eerste verzoek van de politie of van de gemachtigde ambtenaar dienen de honden verwijderd te worden uit de hondenloopzone. Als op dit verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan.

Overtredingen van dit reglement kunnen aanleiding geven tot het verwijderen van de begeleider(s) en zijn/hun hond(en). Tevens kan een overtreding aanleiding geven tot het opleggen van een GAS-boete conform het gemeentelijk GAS-reglement. 

Aangelijnd op openbare plaatsen

Op openbare plaatsen moet je hond altijd aan de lijn. Dit geldt ook op paden in de natuur, aangezien broedende vogels en andere dieren en gebruikers van de paden hinder kunnen ondervinden van loslopende, snuffelende honden.