Sociale dienst

De sociale dienst behandelt problemen van zeer uiteenlopende aard. Het is de taak van de maatschappelijk werkers om samen met jou te zoeken naar de beste oplossing voor uw problemen.

Natuurlijk kan je bij ons terceht met zware problemen. Maar we staan je ook graag bij als het gaat om kleine dingen die misschien wat moeilijk verlopen, zoals bijvoorbeeld een formulier waarvan je niet weet hoe je het moet invullen. 

Ook voor het aanvragen van sociale voorzieningen, sociale tarieven of vrijstellingen kan je je steeds wenden tot de sociale dienst van het OCMW.

Uiteraard speelt jepolitieke, morele of godsdienstige overtuiging hier geen enkele rol.

Al je vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.