Hulpverleningszone Zuid-Oost werft aan: brandweerman-vrijwilligers (m/v/x)

Jouw profiel

 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.
 • Je bent ten minste 18 jaar oud.
 • Je hebt een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en bewijst dit aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1).
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten.
 • Je bent houder van een rijbewijs B.
 • Je bent houder van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader of het hoger kader.
 • Je woont binnen een straal van 5 km rond de post waaraan je wordt toegewezen of je kan aanwezig zijn in de kazerne uiterlijk binnen de 10 minuten na alarmering.

Jouw functie

 • Je staat in voor het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken (bestrijding van branden, ontploffingen en milieubedreigende stoffen, redden van mensen en dieren, ….) in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.
 • Je staat in voor het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.
 • Als brandweerman werk je samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen. Je hebt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voer je opdrachten uit van de bevelvoerder en meld je bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteer je het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

Wij zijn

De hulpverleningszone Zuid-Oost groepeert de 9 brandweerposten van Aalst, Denderleeuw, Erembodegem, Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en Wichelen. Meer dan 500 vrijwilligers en beroeps ambulanciers en brandweerlieden staan 24/24u in voor de veiligheid van de inwoners van de steden en gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen. Ook het niet-hulpverlenend personeel speelt, ieder met zijn eigen expertise, een belangrijke rol in onze dagelijkse, efficiënte werking!

Wij bieden jou

 • Bruto-uurloon van € 13,93 als stagiair, stijgend met benoeming en anciënniteit;
 • Toelage voor onregelmatige prestaties (zaterdag, zondag, feestdagen, nachtprestaties);
 • Extralegale voordelen (aansluiting GSD-V, erkentelijkheidstoelage, mogelijkheid tot aansluiting hospitalisatieverzekering );
 • Vorming, training en opleiding.

Overtuigd?

Solliciteer dan ten laatste op 5 juni 2022 via het webformulier op de website: https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/pagina/brandweerman-vrijwilliger-m-v-x 

Bij je sollicitatie voeg je (op straffe van nietigheid):

 • Een recent cv.
 • Een motivatiebrief.
 • Een kopie van je rijbewijs.
 • Een recent uittreksel uit het strafregister (maximaal 3 maanden oud).
 • Een afschrift van je Federaal Geschiktheids Attest. Een kopie van je FGA kan je al opladen als je hierover beschikt. Indien je dit nog hoort te behalen, is de laatste datum van aanlevering 5 juni 2022 – 23u59 en ons dit te bezorgen via personeelsdienst@zonezuidoost.be. De data waarop je kan deelnemen aan het FGA vind je op ‘brandweer.be’. Wij adviseren je om hier zo snel mogelijk voor in te schrijven, gezien het aantal plaatsen beperkt is.

Op 15 maart 2022 en op 25 april 2022 plant de hulpverleningszone een infosessie (De locatie wordt op een later tijdstip meegedeeld). Gelieve je aanwezigheid hiervoor te bevestigen via het inschrijvingsformulier. Indien je nog niet over een FGA beschikt, willen wij je aanraden om je in te schrijven voor de sessie van 15 maart 2022.

Meer informatie over de voorwaarden, selectieprocedure en functiebeschrijving vind je in de infobundel onderaan de pagina.