Huur- en isolatiepremie

De huur-en isolatiepremie is een extra hoge premie voor een dakisolatieproject, beglazingsproject en spouwmuurisolatieproject in slecht geïsoleerde huurwoningen. Een projectpromotor begeleidt de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

Voorwaarden

Het gaat om woningen op de private huurmarkt waarvan de bewoner behoort tot een van deze doelgroepen:

 1. huurders die recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit (‘beschermde afnemers’)
 2. huurders die beleverd worden via Prepaid.
 3. huurders met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
 4. huurders die in schuldbemiddeling zitten (bijv. bij het OCMW of CAW)
 5. huurders die door het OCMW geholpen worden bij onbetaalde energiefacturen
 6. huurders voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 7. huurders waarvan hun gezamenlijk belastbaar inkomen en dat van de persoon waarmee ze wettelijk of feitelijk samenwonen niet hoger is dan 37.030 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.930 euro hoger liggen (bedragen 2023).
 8. huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een maximale huurprijs (niet-geïndexeerde huurprijs, dus zoals bij begin van het huurcontract)
  • bij een premieaanvraag in 2023:

In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij de huurprijs niet verhoogt en het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt.

Als de premie die de promotor krijgt niet voldoende is om de kosten van het isolatieproject te dekken, dan is het eventuele restbedrag voor de uitvoering van de werken ten koste van de verhuurder.

Technische voorwaarden

De technische voorwaarden van sociale dakisolatieprojecten, beglazingsprojecten en spouwmuurisolatieprojecten vindt u bij de Algemene en technische voorwaarden op de website van Fluvius.

Procedure

Geïnteresseerde huurders en verhuurders kunnen contact opnemen met een projectpromotor in de buurt.

 • De projectpromotor praat met huurder en verhuurder. Als beiden akkoord gaan, worden er afspraken gemaakt over financiering en uitvoering van de werken.
 • Na de goedkeuring van de aanvraag voert de projectpromotor de werken uit. De meeste projectpromotoren zijn sociale-economiebedrijven die ook een erkenning hebben om isolatiewerken uit te voeren. De projectpromotor kan ook een aannemer inschakelen. De huurder of verhuurder mogen de werken niet zelf uitvoeren.
 • Uitvoering van de werken.
 • De projectpromotor dient een verslag in bij Fluvius.
 • Fluvius betaalt de premie aan de projectpromotor.

Kostprijs

Financieel voordeel
Sociaal
dakisolatieproject
Sociaal
beglazingsproject
Sociaal
spouwmuurisolatieproject
 • 24 euro per m² voor de projectpromotor
 • 400 euro per dossier voor de projectpromotor
 • 85 euro per m² voor de projectpromotor
 • 400 euro per dossier voor de projectpromotor
 • 12 euro per m² voor de projectpromotor
 • 400 euro per dossier voor de projectpromotor

Wanneer de premie (+ een forfaitair bedrag van 400 euro per dossier) die de projectpromotor krijgt niet voldoende is om de kosten van het isolatieproject te dekken, dan krijgt de eigenaar een aparte factuur met het restsaldo.

Vanaf 15 juni 2023 is de vergoeding voor de projectpromotor verhoogd van 200 naar 400 euro per dossier. Voor nieuwe projecten, opgestart tussen 15 juni en eind juli 2023 zal Fluvius de promotor contacteren en richtlijnen doorgeven hoe de verhoogde vergoeding wordt bekomen. Vanaf augustus wordt de nieuwe vergoeding automatisch toegekend.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking:

 • huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen
 • huurders die direct of indirect eigenaar of mede-eigenaar zijn van de woning en huurders die de woning huren van een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
 • Sinds 1 juli 2022: woningen die verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor. Deze verhuurders hebben wel recht op de hoogste Mijn Verbouwpremie.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010