Individueel vuurwerk is niet toegelaten

De burgemeester staat geen uitzonderingen meer toe voor het afsteken van vuurwerk of het laten ontploffen van voetzoekers. Dit was al opgenomen in ons GAS-reglement, maar individuele toelatingen via een Burgemeester Besluit bleven mogelijk. Dat zal nu niet meer het geval zijn.

Sinds mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op vuurwerk, voetzoekers en afvoeren van carbuurkanonnen. Dit was al opgenomen in ons GAS-reglement, maar individuele toelatingen via een Burgemeester Besluit bleven mogelijk. Dat zal nu niet meer het geval zijn.

Na overleg met het schepencollege is er namelijk beslist dat de burgemeester geen individuele toelatingen meer zal toestaan voor het afsteken van vuurwerk of het laten ontploffen van voetzoekers. Dat is namelijk niet alleen erg gevaarlijk, maar ook storend voor je omgeving.

Vuurwerk tijdens initiatieven van het lokaal bestuur blijven behouden bij kermissen of Driekoningen. Deze worden ruim van tevoren aangekondigd waardoor je je hierop kan voorbereiden, maken deel uit van het Haalterts erfgoed, en ook de brandweer is steeds aanwezig om optimale veiligheid te garanderen. Dit is bij occasioneel en niet georganiseerd gebruik niet het geval..