Informatieve en administratieve hulp

De sociale dienst behandelt problemen van zeer uiteenlopende aard. Het hoeven niet altijd “zware” problemen te zijn.
Misschien zit u gewoon verveeld met één of ander formulier en weet u niet goed hoe het in te vullen. De sociale dienst kan u helpen met deze problemen.
Ook voor het aanvragen van sociale voorzieningen, sociale tarieven of vrijstellingen kunt u zich steeds wenden tot de sociale dienst van het OCMW.
Het is de taak van de maatschappelijk werkers om samen met u te zoeken naar de beste oplossing voor uw problemen.
Uiteraard speelt uw politieke, morele of godsdienstige overtuiging hier geen enkele rol.
Al uw vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.