Vergunning inname openbaar domein

Wat is een inname van het openbaar domein?

 • Ga je verhuizen en wordt daarvoor een verhuiswagen of verhuislift voor je woning geplaatst?
 • Wordt er iets geleverd bij je thuis en moet hiervoor een parkeervak vrijgehouden worden?
 • Ga je verbouwen en moet je een stelling of bouwmaterialen op het voetpad plaatsen of een container om het bouwafval af te voeren?
 • Bij nieuwbouwprojecten moet er soms een werfkraan geplaatst worden of een zone afgebakend voor het plaatsen van materialen?
 • Wil je een evenement organiseren op het openbaar domein?
 • Wil je een bord op de stoep zetten? 

Telkens je een deel van de rijweg, een parkeerstrook, het voet- of fietspad inneemt, moet je vooraf een vergunning voor inname van het openbaar domein vragen aan het lokaal bestuur Haaltert. Ook voor het uitvoeren van werken aan of op het openbaar domein is deze vergunning nodig.

Reglement

De gemeenteraad keurde een retributiereglement goed voor het gebruik van het openbaar domein vanaf 1 januari 2021. Met de nieuwe aanpassing wil het lokaal bestuur ook de veiligheid verhogen. Nu staan nog te veel containers, stellingen, verhuisliften, … zonder signalisatie op de openbare weg, wat voor onveilige situaties kan zorgen. Met de nieuwe aanpassing wordt de correcte afhandeling van de inname openbaar domein gestimuleerd.

Je vindt het nieuwe reglement onderaan deze pagina. Lees het zeker grondig door. 

Wanneer moet je je aanvraag indienen?

De aanvraag voor een vergunning voor inname van het openbaar domein moet je minstens 10 werkdagen op voorhand indienen.

Gebeurt jouw inname van het openbaar domein vroeger dan 10 werkdagen na je aanvraag? Dan moet je gebruik maken van de spoedprocedure. Dit kan tot ten laatste 5 werkdagen voor de inname. Je moet hiervoor wel 25 euro bovenop de normale kostprijs betalen. 

Wat kost het?

 • Inname openbaar domein voor het plaatsen van een container: 7 euro per container per kalenderdag.
 • Inname openbaar domein voor andere doelen dan een container: 0,50 euro per m² per kalenderdag.
 • Afsluiten van de openbare weg (behalve voor voetgangers en fietsers): 100 euro per 1ste kalenderdag + 15 euro per volgende kalenderdag

Signalisatie 

De verkeersborden worden geleverd. 

 • Huren van een verkeersbord of nadar kost 2,5 euro per dag. 
 • Het leveren van de signalisatie kost 15 euro. 

Je kan deze borden ook zelf huren of aan je aannemer vragen. Deze borden worden gratis geleverd of geplaatst voor erkende Haaltertse verenigingen, scholen van Haaltert, overheidsinstellingen en jeugdverenigingen.

In de vergunning voor inname van het openbaar domein wordt opgelegd welke verkeersborden moeten worden geplaatst. Deze vergunning geldt dus eveneens als signalisatievergunning, waarop staat welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal je moet plaatsen.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren door werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet zorgvuldig aangebracht worden en blijven hangen zolang de werken bezig zijn.

Hoe doe je de aanvraag?

Deze vergunning vraag je digitaal aan. Dat doe je via onderstaande knop, die je naar het EagleBe aanvraagformulier brengt.

Vraag hier inname openbaar domein of parkeerverbod aan

Let op! Je opent het webplatform EagleBe best in Google Chrome. Dit is de enige browser die EagleBe ondersteunt. U kan het webplatform ook openen in Firefox of Microsoft Edge. Maar dan kunnen er problemen optreden. Het werkt niet met de browser Internet Explorer!
Als Internet Explorer je standaardbrowser is en je telkens de foutmelding krijgt dat je een verouderde browser gebruikt, kan je de link https://app.eaglebe.com/nl-be/new/man?client=21504cf0cc257eca113efc2f5cf66af0 kopiëren naar Google Chrome.

Voor grote projecten kan je best een detailplan van de voorziene inname of eventueel een signalisatieplan bij je aanvraag voegen. Je kan dit plan eenvoudig uploaden in EagleBe.

Heb je problemen bij het invullen van deze aanvraag of heb je niet de mogelijkheid om deze aanvraag digitaal te doen, dan kan je terecht bij dienst Mobiliteit op 053 85 86 07, via mobiliteit@haaltert.be of aan de balie in het gemeentehuis na afspraak.

Vergunning verlengen

Je kan je vergunning eenvoudig verlengen. In de mail waarmee je de nog lopende vergunning hebt ontvangen, vind je onderaan een link “Mijn portaal”. Als je daarop klikt kom je bij je aanvraag. Je kan je vergunning verlengen door achteraan op de drie puntjes onder “Acties” op “verlengen” te klikken. Je moet dit wel doen vóór je vergunning is verlopen.

Gewestweg

Een inname van het openbaar domein op een gewestweg moet niet alleen bij het lokaal bestuur Haaltert aangevraagd worden, maar ook bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) worden aangevraagd.

Voor innames van maximum 1 dag moet er geen vergunning worden gevraagd aan AWV. 

Innames die langer duren dan 1 dag, moeten aangevraagd worden via het webportaal van het Agentschap wegen en verkeer: https://wegenenverkeer.vlaanderen.be/aanvragen/#/aanvraag

Website Hinder in kaart

Alle goedgekeurde vergunningen worden opgenomen in de applicatie ‘Hinder in Kaart’. Op www.hinderinkaart.be kan je je straat ingeven en zoeken naar de geplande hinder voor de komende 30 dagen. Als je doorklikt op een geplande inname, krijg je snel meer inzicht over de locatie van de hinder en de mogelijke gevolgen. Zo ben je tijdig op de hoogte van de verwachte hinder.

Reglementen en belastingen