Integraal Waterbeleid Denderbekken

Het Denderbekken is één van de kleinere bekkens in Vlaanderen. Het ligt in de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en bestrijkt 28 gemeenten volledig of gedeeltelijk.

Het Denderbekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. In 3 aandachtsgebieden willen we op termijn een goede watertoestand halen en zetten we in op een gebiedsgerichte werking.