SOLVA

SOLVA is een dienstverlenend samenwerkingsverband binnen het Land van Aalst dat zich bezighoudt met ruimtelijke ordening en socio-economische expansie.

SOLVA tracht jaarlijks nieuwe woongelegenheden te ontwikkelen.

Daarbovenop biedt het binnen onze streek bedrijfsvestigingen aan voor grote en kleine bedrijven.