Naar inhoud

Intergemeentelijke Samenwerking & deontologie

Zoals het Gemeentedecreet voorschrijft, heeft Haaltert een aparte commissie rond ‘intergemeentelijke samenwerking’ zoals Ilva, Solva,…, en deontologie.
Dit gaat specifiek over klachten die betrekking zouden kunnen hebben op de gemeentesecretaris of de financieel beheerder.

Leden

N-VA: Paulette Looze, voorzitster en raadslid
          Cyriel De Schutter, raadslid

Open en Liberaal: Jeannine Schotte, raadslid

SP.a: Lisa Houtman, schepen

Centrumlijst - VLD: Peter De Smet, raadslid
                             Koen Vijverman, raadslid

CD&V: Phaedra van Keymeulen, raadslid