Je hebt geen zonnepanelen, maar wilt er wel

Je hebt nog geen zonnepanelen, maar overweegt wel om er te leggen? Na de wijzigingen die de Vlaamse Overheid doorvoerde, heerst er veel onduidelijkheid. Hieronder hebben we de belangrijkste info voor je verzameld. 

Wie een digitale meter heeft, betaalt voortaan geen ‘prosumententarief meer. Het prosumententarief is het bedrag dat eigenaars van een terugdraaiende teller betalen voor het gebruik van het distributienet. Dat levert een besparing op van gemiddeld 300 euro per jaar. 

Bovendien voerde de Vlaamse overheid op 1 januari 2021 een eenmalige investeringspremie voor zonnepanelen in. De aanvraag, behandeling en uitbetaling verlopen via Fluvius. De premie bedraagt maximaal 1.500 euro en kan nooit hoger zijn dan 40% van de totale kostprijs. Let wel: vanaf 2022 daalt de tegemoetkoming met een kwart, en de daaropvolgende jaren blijven de bedragen sterk afnemen om in 2024 uit te doven. 

Let op: de nieuwe premie is enkel toegankelijk voor wie al vóór 1 januari 2014 aangesloten was op het distributienetwerk van Fluvius. Een nieuwbouwwoning komt dus niet in aanmerking

Heb je nog vragen? Op de site van de Vlaamse Overheid vind je nog meer info. 

Je kan deze eenmalige investeringspremie aanvragen nadat de werken zijn uitgevoerd. De aanvraag moet binnen de 3 maanden na indienstname gebeuren bij de aanmelding van de installatie.  

De aanvraag gebeurt online via www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonnepanelen.